Befordringsfradrag i udkantskommuner i 2007 - 2018

Danmarkskort, der viser de kommuner, hvor der kan opnås forhøjet befordringsfradrag i 2007-2018. I forbindelse med Forårspakke 2.0 er ordningen forlænget med 5 år frem til 2018

Den midlertidige ordning med det forhøjede befordringsfradrag for pendlere, der er bosat i særligt udpegede udkantskommuner blev i 2006 forlænget fra 2007 til 2013.

I forbindelse med vedtagelsen af Forårspakke 2.0 er ordningen blevet yderligere forlænget frem til 2018.

Det forhøjede befordringsfradrag indebærer, at der gælder den samme fradragssats for kørsel over 120 km dagligt som for kørsel mellem 24 og 120 km dagligt.

Udkantskommunerne er udpeget på basis af følgende kriterier:

  • Lav erhvervsindkomst: Kommunernes erhvervsindkomst pr. indbygger er maksimalt 90 pct. af landsgennemsnittet (udregnet som et gennemsnit for perioden 2001-2003).
  • Svag befolkningsudvikling: Kommunen har oplevet et fald i befolkningstallet, eller befolkningstilvæksten i kommunen har været på mindre end 50 pct. af landsgennemsnittet siden år 2000 (udregnet som gennemsnittet for perioden 2000-2005).

I alt 16 af de 98 nye kommuner, som Danmark vil bestå af pr. 1. januar 2007, opfylder disse to kriterier.

De nye kommuner, hvor der kan opnås forhøjet befordringsfradrag i 2007-2018, fremgår af Danmarkskortet og oversigten nederst på siden.

Udkantskommuner%202007%20-%202018

På kortene herunder vises de nye og de hidtidige udkantskommuner med de kommunegrænser, der er gældende frem til 1. januar 2007.

Udkantskommuner%202007%20-%202018,%20gl.%20kommuneinddeling

Udkantskommuner%202004%20-%202006

9 kommuner, der har været omfattet i 2004-2006, vil ikke blive omfattet af ordningen for perioden 2007-2018. Pendlere i disse kommuner bevarer dog retten til forhøjet befordrings­fradrag i 5 år fra det tidspunkt de første gang har opnået ret til fradraget inden udgangen af 2006 (den individu­elle femårs-periode).

 

Kommuner hvor der gives forhøjet befordringsfradrag i 2007-2018
Udkantskommuner
i 2007-2018
Udkantskommuner i 2004-2006
der forbliver udkantskommuner
Udkantskommuner
i 2007-2018
Udkantskommuner i 2004-2006
der ikke omfattes i 2007-2018
Kommune Gl. kommune Gl. kommune Gl. kommune
Bornholm Bornholm    
Læsø Læsø    
Morsø Morsø    
Samsø Samsø    
Frederikshavn Frederikshavn
Skagen
Sæby
   
Guldborgsund Nykøbing-Falster
Nysted
Nr. Alslev
Sakskøbing
Stubbekøbing
Sydfalster
   
Hjørring Hirtshals
Hjørring
Løkken-Vrå
Sindal
   
Langeland Rudkøbing
Sydlangeland
Tranekær
   
Lolland Holeby
Højreby
Maribo
Nakskov
Ravnsborg
Rudbjerg
Rødby
   
Svendborg Egebjerg
Gudme
Svendborg
   
Ærø Marstal
Ærøskøbing
   
Norddjurs Grenå
Nr. Djurs
Rougsø
Sønderhald Øst  
Tønder Bredebro
Højer
Løgumkloster
Skærbæk
Tønder
Nr. Rangstrup  
Vesthimmerland Aalestrup Farsø
Løgstør
Aars
 
Brønderslev   Brønderslev
Dronninglund
 
Faaborg-Midtfyn   Broby
Fåborg
Ringe
Ryslinge
Årslev
 
Ikke udkantskommuner      
Mariagerfjord     Arden
Aalestrup*
Rebild     Nørager
Skive     Sallingsund
Spøttrup
Vejen     Holsted
Viborg     Fjends
Aalestrup*
Aabenraa     Lundtoft
Tinglev
Aalborg     Sejlflod

* De dele af Aalestrup kommune, der ikke bliver en del af Vesthimmerland kommune