Statistik

I emnekategorierne under Statistik finder du en række beskrivelser af det store statistiske talmate­riale, der findes om skatter og afgifter.

På disse sider finder du en række beskrivelser af det store statistiske talmate­riale, der findes om skatter og afgifter. Et materiale som i det daglige anvendes og opdateres i Skatte­ministeriet og i de øvrige økonomiske ministe­rier til brug for bl.a. konjunktur­vurderinger, budget­tering af skatter og afgifter på de årlige finanslove samt til provenu- og fordelings­beregninger af politiske tiltag på området.