Skatteministeriet
skattetrykDK_dec2017

Statistik

I emnekategorierne under Statistik finder du en række beskrivelser af det store statistiske talmate­riale, der findes om skatter og afgifter. Et materiale som i det daglige anvendes og opdateres i Skatte­ministeriet og i de øvrige økonomiske ministe­rier til brug for bl.a. konjunktur­vurderinger, budget­tering af skatter og afgifter på de årlige finanslove samt til provenu- og fordelings­beregninger af politiske tiltag på området.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Statistik

Siderne er delt i følgende kategorier:

Generel skattestatistik
Indkomstfordeling
Provenuoversigter
Skatteudgifter
Tidsserieoversigter

Du kan også få et overblik over samtlige sider under Skattetal på Sitemap via linket i boksen.