Indfasning af visse skatteparametre i 2021-2025

Oversigt over indfasningen af skatteprocenter og af beløbsgrænser, der i henhold til gældende lovregler ændres i årene frem til 2025

I nedenstående oversigt er vist indfasningen af skatteprocenter og af beløbsgrænser, der i henhold til gældende lovregler ændres i årene frem til 2025, ud over hvad der følger af den almindelige indkomstregulering i henhold til personskattelovens § 20.

Satser og beløbsgrænser i personbeskatningen, der ændres i perioden frem til 2025
  2021 2022 2023 2024 2025
  Pct. Pct. Pct. Pct. Pct.
Skattesatser:          
Bundskat 12,09 12,10 12,10 12,10 12,10
Skatteloft:
- personlig indkomst
- positiv netto­kapitalindkomst
52,06
42,0
52,07
42,0
52,07
42,0
52,07
42,0
52,07
42,0
Beskæftigelses­fradrag 10,60 10,65 10,65 10,65 10,65
  2021-2025 i 2021-niveau1)
  2021 2022 2023 2024 2025
  Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
Beløbsgrænser:          
Topskattegrænse

(Grundbeløb i 2010-niveau)
544.800

(466.000)
546.000

(467.000)
546.000

(467.000)
546.000

(467.000)
546.000

(467.000)
Personfradrag

(Grundbeløb i 2010-niveau)
46.700

(39.900)
46.100

(39.350)
46.100

(39.350)
46.100

(39.350)
46.100

(39.350
)
Maks. beskæftigelses­fradrag

(Grundbeløb i 2010-niveau)
40.600

(34.700)
41.100

(35.100)
41.100

(35.100)
41.100

(35.100)
41.100

(35.100)

1) Beløbsgrænserne reguleres hvert år efter personskattelovens § 20. Ud fra deres grundbeløb i 2010-niveau er beløbsgrænserne her regnet frem til 2021-niveau med reguleringstallet for 2021 på 116,9.