Centrale skattesatser i skattelovgivningen 2018-2022

Oversigt over anvendte skattesatser i indkomstskattesystemet 2018-2022

Skattesatser for årene: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 2018-2021 ]
Se også beløbsgrænser: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 2018-2022 ]

Indkomstår 2018 2019 2020 2021 2022
Kommuneskatter i gennemsnitskommune 
Kommune 24,9 24,9  25,0 25,0 25,0
Kirkeskat 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Statsskatter og bidrag
Sundhedsbidrag 1,0 - - -
Bundskat 11,13 12,13  12,11 12,09 12,09
Topskat 15 15  15  15 15
Arbejdsmarkedsbidrag 8 8 8
Beskæftigelsesfradrag 9,50 10,10  10,50  10,60 10,65
Ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere 6,00 6,25  6,25  6,25 6,25
Jobfradrag 2,5 3,75 4,5 4,5 4,5
Ekstra pensionsfradrag indtil 15 år før folkepensionsalderen 8 8 12 12 12
Ekstra pensionsfradrag fra 15 år før folkepensionsalderen  20 22 32 32 32
Aktieindkomstskat,
- laveste sats
27 27  27  27 27
- højeste sats 42 42  42  42 42
Skatteloft og nedslag i gennemsnitskommune
Skatteloft, personlig indkomst1) 52,02 52,05  52,06  52,06 52,07
Skatteloft, positiv nettokapitalindkomst2) 42 42  42  42 42
Nedslag i gennemsnitskommune, personlig indkomst 0,023 0,006  0,004 0,001 0,002
Nedslag i gennemsnitskommune, positiv nettokapitalindkomst 10,043 10,056  10,064  10,061  10,072
Marginalskatter for lønindkomst i en gennemsnitskommune, inkl. arbejdsmarkedsbidrag (ekskl. kirkeskat)
I alt, laveste, enlige forsørgere 38,1 38,0  37,9  37,9  37,9 
I alt, laveste, enlige forsørgere inkl. jobfradrag 37,4 37,1  36,8  36,8  36,8 
I alt, laveste, inkl. beskæftigelsesfradrag 39,6 39,6  39,5  39,4  39,4 
I alt, laveste, inkl. beskæftigelses- og jobfradrag 39,0 38,6  38,4  38,3  38,3 
I alt, højeste 55,9 55,9  55,9  55,9  55,9 
Marginalskatter for kapitalindkomst i en gennemsnitskommune (ekskl. kirkeskat)
I alt, laveste negativ nettokapitalindkomst > 50.000 kr. 25,9 24,9 25,0 25,0  25,0
I alt, laveste negativ nettokapitalindkomst < 50.000 kr. 32,9  32,9 33,0 33,0  33,0
I alt, laveste positiv nettokapitalindkomst 37,0 37,1  37,1  37,1  37,1 
I alt, højeste positiv nettokapitalindkomst 42,0 42,0  42,0  42,0  42,0 
Marginalskatter for ligningsmæssige fradrag i en gennemsnitskommune (ekskl. kirkeskat)
Ligningsmæssige fradrag 25,9 24,9  25,0  25,0  25,0 
Begrænset skattepligtige
Skattesats 24 24  24  24   24
Bruttoskatteordning for forskere og nøglemedarbejdere
Skattesats 27 27  27  27 27
Erhvervsskat
Virksomhedsskat 22 22  22  22 22
Konjunkturudlign.skat 22 22  22  22 22
Kapitalafkastsats 0  0   0
Rentekorrektionssats 3  3   3
Selskabsskat 22 22  22  22 22
Realrenteafgift / pensionsafkastskat
Pensionsafkastskat 15,3 15,3  15,3  15,3 15,3

*) Fastlægges senere
1) Kirkeskat ligger udenfor skatteloftet. Fra og med 1994 ligger tillige arbejdsmarkedsbidrag udenfor loftet.
2) Kirkeskat ligger udenfor skatteloftet.