Centrale skattesatser i skattelovgivningen 2018-2021

Oversigt over anvendte skattesatser i indkomstskattesystemet 2018-2021

Skattesatser for årene: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 2018-2021 ]
Se også beløbsgrænser: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 2018-2021 ]

Indkomstår 2018 2019 2020 2021
Kommuneskatter i gennemsnitskommune 
Kommune 24,913 24,926  24,954 24,971
Kirkeskat 0,683 0,677 0,674 0,669
Statsskatter og bidrag
Sundhedsbidrag 1,0 - -
Bundskat 11,13 12,13  12,11 12,09
Topskat 15,0 15,0  15,0  15,0
Udligningsskat - -
Arbejdsmarkedsbidrag 8,0 8,0  8,0  8,0
Beskæftigelsesfradrag 9,50 10,10  10,50  10,60
Ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere 6,00 6,25  6,25  6,25
Jobfradrag 2,5 3,75 4,5 4,5
Ekstra pensionsfradrag indtil 15 år før folkepensionsalderen 8,0 8,0 12,0 12,0
Ekstra pensionsfradrag fra 15 år før folkepensionsalderen  20,0 22,0 32,0 32,0
Aktieindkomstskat,
- laveste sats
27,0 27,0  27,0  27,0
- højeste sats 42,0 42,0  42,0  42,0
Skatteloft og nedslag i gennemsnitskommune
Skråt skatteloft, personlig indkomst1) 52,02 52,05  52,06  52,06
Skråt skatteloft, positiv nettokapitalindkomst2) 42,0 42,0  42,0  42,0
Nedslag i gennemsnitskommune, personlig indkomst 0,023 0,006  0,004 0,001
Nedslag i gennemsnitskommune, positiv nettokapitalindkomst 10,043 10,056  10,064  10,061
Marginalskatter for lønindkomst i en gennemsnitskommune, inkl. kirkeskat og arbejdsmarkedsbidrag
I alt, laveste, enlige forsørgere 38,6 38,5  38,4  38,4 
I alt, laveste, enlige forsørgere inkl. jobfradrag 37,9 37,6  37,3  37,2 
I alt, laveste, inkl. beskæftigelsesfradrag 40,2 40,1  40,0  40,0 
I alt, laveste, inkl. beskæftigelses- og jobfradrag 39,5 39,2  38,9  38,8 
I alt, højeste 56,5 56,5  56,5  56,5 
Marginalskatter for kapitalindkomst i en gennemsnitskommune, inkl. kirkeskat
I alt, laveste negativ nettokapitalindkomst > 50.000 kr. 26,6 25,6  25,6  25,6 
I alt, laveste negativ nettokapitalindkomst < 50.000 kr. 33,6  33,6 33,6  33,6 
I alt, laveste positiv nettokapitalindkomst 37,7 37,7  37,7  37,7 
I alt, højeste positiv nettokapitalindkomst 42,7 42,7  42,7  42,7 
Marginalskatter for ligningsmæssige fradrag i en gennemsnitskommune, inkl. kirkeskat
Ligningsmæssige fradrag 26,6 25,6  25,6  25,6 
Begrænset skattepligtige
Skattesats 24 24  24  24 
Bruttoskatteordning for forskere og nøglemedarbejdere
Skattesats 27 27  27  27
Erhvervsskat
Virksomhedsskat 22 22  22  22
Konjunkturudlign.skat 22 22  22  22
Kapitalafkastsats 0  0   *)
Rentekorrektionssats 3  3   *)
Selskabsskat 22 22  22  22
Realrenteafgift / pensionsafkastskat
Pensionsafkastskat 15,3 15,3  15,3  15,3

1) Kirkeskat ligger udenfor skatteloftet. Fra og med 1994 ligger tillige arbejdsmarkedsbidrag udenfor loftet.
2) Kirkeskat ligger udenfor skatteloftet.

*) Fastlægges senere