Tidsserier

Hvor stort var personfradraget i 1978, eller hvad var topskattegrænsen i 2000? Her findes oversigter over de centrale beløbsgrænser og satser i skattelovgivningen siden 1970.