Kommuneskatter - gennemsnitsprocenten i 2023

Den gennemsnitlige kommunale skatteprocent for 2023

Den samlede gennemsnitlige kommuneskatteprocent afrundet til én decimal udgør 25,0 pct. i 2022 og 2023. Opgjort inkl. kirkeskat udgør den 25,6 pct. i 2022 og 25,7 pct. i 2023.

Ændringen i den gennemsnitlige skatteprocent fra 2022 til 2023 er specificeret i tabel 1.

Tabel 1. Landsgennemsnitlige kommunale skatteprocenter i 2022 og 2023
  2022 2023 Ændring
fra 2022 til 2023
  Pct. Pct. Pct.
Kommuneskatteprocent 24,982 25,018    0,036
Kirkeskatteprocent, (gns. for alle skatteydere)   0,665 0,661 - 0,004
I alt 25,647 25,679  0,032
Kommuneskatteprocent, afrundet 25,0 25,0 0,0
Kirkeskatteprocent, afrundet 0,7 0,7 0,0
I alt afrundet 25,6 25,7 0,1

 

Den gennemsnitlige kirkeskatteprocent for medlemmer af folkekirken er uændret 0,869, jf. tabel 2. Den højere kirkeskatteprocent i tabel 2 i forhold til procenten i tabel 1 skyldes, at i tabel 2 er procenten alene beregnet på udskrivningsgrundlaget for de knap 75 pct. af skatteyderne, der er medlem af Folkekirken, mens procenten i tabel 1 er beregnet på det samlede udskrivningsgrundlag og udgør den gennemsnitlige kirkeskatteprocent for samtlige skattepligtige.

Tabel 2. Gennemsnitlig kirkeskatteprocent for medlemmer af folkekirken i 2022 og 2023
  2022 2023 Ændring
fra 2022 til 2023
  Pct. Pct. Pct.
Kirkeskatteprocent for kirkeskattepligtige 0,869 0,869  0,000
Kirkeskatteprocent for kirkeskattepligtige, afrundet 0,9 0,9 0,0