Kommuneskatter - gennemsnitsprocenten i 2021

Den gennemsnitlige kommunale skatteprocent for 2021

Den samlede gennemsnitlige kommuneskatteprocent afrundet til én decimal udgør 25,0 pct. i 2020 og i 2021. Opgjort inkl. kirkeskat udgør den 25,6 pct. begge år

Ændringen i den gennemsnitlige skatteprocent fra 2020 til 2021 er specificeret i tabel 1.

Tabel 1. Landsgennemsnitlige kommunale skatteprocenter i 2020 og 2021
  2020 2021 Ændring
fra 2020 til 2021
  Pct. Pct. Pct.
Kommuneskatteprocent 24,954 24,971    0,017
Kirkeskatteprocent, (gns. for alle skatteydere)   0,674 0,669 - 0,005
I alt 25,629 25,641  0,012
Kommuneskatteprocent, afrundet 25,0 25,0 0,0
Kirkeskatteprocent, afrundet 0,7 0,7 0,0
I alt afrundet 25,6 25,6 0,0

 

Den gennemsnitlige kirkeskatteprocent for medlemmer af folkekirken stiger fra 0,868 pct. i 2020 til 0,869 i 2021, jf. tabel 2. Den højere kirkeskatteprocent i tabel 2 i forhold til procenten i tabel 1 skyldes, at i tabel 2 er procenten alene beregnet på udskrivningsgrundlaget for de ca. 75 pct. af skatteyderne, der er medlem af Folkekirken, mens procenten i tabel 1 er beregnet på det samlede udskrivningsgrundlag og udgør den gennemsnitlige kirkeskatteprocent for samtlige skattepligtige.

Tabel 2. Gennemsnitlig kirkeskatteprocent for medlemmer af folkekirken i 2020 og 2021
  2020 2021 Ændring
fra 2020 til 2021
  Pct. Pct. Pct.
Kirkeskatteprocent for kirkeskattepligtige 0,868 0,869  0,001
Kirkeskatteprocent for kirkeskattepligtige, afrundet 0,9 0,9 0,0