Kommuneskatter - gennemsnitsprocenten i 2020

Den gennemsnitlige kommunale skatteprocent for 2020

Den samlede gennemsnitlige kommuneskatteprocent afrundet til én decimal udgør 24,9 pct. i 2019 og 25,0 i 2020. Opgjort inkl. kirkeskat udgør den for år 2019 25,6 pct. og for år 2020 25,6 pct.

Ændringen i den gennemsnitlige skatteprocent fra 2019 til 2020 er specificeret i tabel 1.

Tabel 1. Landsgennemsnitlige kommunale skatteprocenter i 2019 og 2020
  2019 2020 Ændring
fra 2019 til 2020
  Pct. Pct. Pct.
Kommuneskatteprocent 24,926 24,954    0,028
Kirkeskatteprocent, (gns. for alle skatteydere)   0,677 0,674 - 0,003
I alt 25,604 25,629  0,025
Kommuneskatteprocent, afrundet 24,9 25,0 0,1
Kirkeskatteprocent, afrundet 0,7 0,7 0,0
I alt afrundet 25,6 25,6 0,0

 

Den gennemsnitlige kirkeskatteprocent for medlemmer af folkekirken falder fra 0,867 pct. i 2019 til 0,868 i 2019, jf. tabel 2. Den højere kirkeskatteprocent i tabel 2 i forhold til procenten i tabel 1 skyldes, at i tabel 2 er procenten alene beregnet på udskrivningsgrundlaget for de ca. 75 pct. af skatteyderne, der er medlem af Folkekirken, mens procenten i tabel 1 er beregnet på det samlede udskrivningsgrundlag og udgør den gennemsnitlige kirkeskatteprocent for samtlige skattepligtige.

Tabel 2. Gennemsnitlig kirkeskatteprocent for medlemmer af folkekirken i 2019 og 2020
  2019 2020 Ændring
fra 2019 til 2020
  Pct. Pct. Pct.
Kirkeskatteprocent for kirkeskattepligtige 0,867 0,868  0,002
Kirkeskatteprocent for kirkeskattepligtige, afrundet 0,9 0,9 0,0