Grundværdiregulering - oversigt over reguleringsprocenten fra 2003-2022

Oversigt over reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi i perioden 2003-2022

Med virkning fra og med 2003 er der indført et loft over beregnings­grund­laget for den kommunale grundskyld1). Herefter kan beregnings­grund­laget - den afgiftspligtige grundværdi - som udgangspunkt højst udgøre det foregående års afgiftspligtige grundværdi forhøjet med en reguleringsprocent.

Ifølge § 1, stk. 3 i lov om kommunal ejendomsskat opgøres reguleringsprocenten som den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for skatteåret tillagt 3 pct. Reguleringsprocenten kan dog højst udgøre 7 pct. Den skønnede stigning for udskrivningsgrundlaget fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Reguleringsprocenten er dog fastsat til 2,8 pct. fra 2022 for ejerbolig og fra 2023 for alle ejendomme.

Et flertal i Folketingets finansudvalg har tiltrådt Aktstykke nr. 320 (2020-2021) fra Finansministeriet, hvorved der ved beregning af loftet for grundskyld for 2022 skal anvendes en skønnet stigning i det kommunale udskrivningsgrundlag for 2020-2021 på 1,4 pct. Reguleringsprocenten for 2021 udgør herefter 4,4 pct. for øvrige ejendomme.

Siden 2003 er den afgiftspligtige grundværdi blevet reguleret med følgende procenter:

 

Regulering af beregningsgrundlaget for den kommunale grundskyld 2003-
År Reguleringsprocent, ejerboliger

Reguleringsprocent, øvrige ejendomme

2003 7,0 7,0
2004 5,1 5,1
2005 6,5 6,5
2006 5,5 5,5
2007 4,7 4,7
2008 4,9 4,9
2009 4,7 4,7
2010 7,0 7,0
2011 7,0 7,0
2012 4,3 4,3
2013 7,0 7,0
2014 6,3 6,3
2015 6,4 6,4
2016 0,0 6,6
2017 0,0 0,0
2018 6,5 6,5
2019 5,5 5,5
2020 5,8 5,8
2021 6,4 6,4
2022 2,8 4,4

 

1) Jf. lov nr. 1047 af 17. december 2002 og seneste bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat (åbner i nyt vidue)