Grundværdiregulering - oversigt over reguleringsprocenten fra 2003-2021

Oversigt over reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi i perioden 2003-2021

Med virkning fra og med 2003 er der indført et loft over beregnings­grund­laget for den kommunale grundskyld1). Herefter kan beregnings­grund­laget - den afgiftspligtige grundværdi - som udgangspunkt højst udgøre det foregående års afgiftspligtige grundværdi forhøjet med en reguleringsprocent.

Ifølge § 1, stk. 3 i lov om kommunal ejendomsskat opgøres reguleringsprocenten som den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for skatteåret tillagt 3 pct. Reguleringsprocenten kan dog højst udgøre 7 pct. Den skønnede stigning for udskrivningsgrundlaget fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg.

Et flertal i Folketingets finansudvalg har tiltrådt Aktstykke nr. 299 (2019-2020) fra Finansministeriet, hvorved der ved beregning af loftet for grundskyld for 2021 skal anvendes en skønnet stigning i det kommunale udskrivningsgrundlag for 2020-2021 på 3,4 pct. Reguleringsprocenten for 2021 udgør herefter 6,4 pct.

Siden 2003 er den afgiftspligtige grundværdi blevet reguleret med følgende procenter:

Regulering af beregningsgrundlaget for den kommunale grundskyld 2013-
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   2020 2021
Reguleringsprocent, ejerboliger 7,0 6,3 6,4 0,0 0,0 6,5 5,5  5,8  6,4
Reguleringsprocent, øvrige ejendomme 7,0 6,3 6,4 6,6 0,0 6,5 5,5  5,8  6,4

 

Regulering af beregningsgrundlaget for den kommunale grundskyld - 2003-2012
År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Reguleringsprocent, ejerboliger 7,0 5,1 6,5 5,5 4,7 4,9 4,7 7,0 7,0 4,3
Reguleringsprocent, øvrige ejendomme 7,0 5,1 6,5 5,5 4,7 4,9 4,7 7,0 7,0 4,3

 

1) Jf. lov nr. 1047 af 17. december 2002 og seneste bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat (åbner i nyt vidue)