Skattehistorik

Her findes historiske gennemgange af udvalgte områder af skattesystemet, fx befordringsfradraget og bundskatten.