Gaveafgift - fakta

Reglerne for gaveafgift kort fortalt

Gaveafgift beregnes efter følgende principper:

  • Af gaver til nært beslægtede betales en gaveafgift på 15 pct. af den del af gaven, der ligger ud over et bundfradrag.
  • Bundfradraget udgør 71.500 kr. i 2023. Bundfradraget reguleres årligt.
  • Af gaver til fjernere slægtninge betales en gaveafgift på 36,25 pct. udover bundfradraget.
  • Af gaver til svigerbørn betales en gaveafgift på 15 pct. ud over et bundfradrag på 25.000 kr. i 2023.
  • For alle andre skal der betales almindelig indkomstskat af gaver.

Reglerne for gaveafgift er opsummeret i faktaboksen nedenfor.

Fakta om gaveafgift 2022
Gaveafgift
Gavemodtager: Gaveafgift Bundfradrag Bemærkninger
Ægtefæller 0 pct. -  
Nærtbeslægtede*  
15 pct.
 
71.500 kr. Det gavebeløb, der kan gives afgiftsfrit, svarer til bundfradraget
Svigerbørn 15 pct. 25.000 kr.
Stedforældre og bedsteforældre 36,25 pct. 71.500 kr.
Fjernere slægtninge og ubeslægtede Indkomstskat -

* Afkom, stedbørn og deres afkom, forælde, afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle, personer, der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før modtagelsen af gaven samt plejebørn i visse situationer.