Skatteministeriet
10. december 2018

Virksomhedsskatteloven

Satser og beløbsgrænser i virksomhedsskatteloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Virksomhedsskatteloven

Lovbekendtgørelse om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven)

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Beløbsgrænser20182019
Minimumsbeløb til henlæggelse til konjunkturudligning
(§ 22 b, stk. 1)
Reguleres ikke 5.000 kr. 5.000 kr.
Min. beløb for køb af aktier eller anparter
(§ 22 c, stk. 2, nr. 2)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 627.000 kr.
686.000 kr. 701.000 kr.
Minimumsbeløb til henlæggelse til indkomstudjævning for forfattere og skabende kunstnere
(§ 22 d, stk. 1)
Reguleres ikke 5.000 kr. 5.000 kr.
Min. skattepligtig indkomst efter fradrag for henlæggelsen for adgang til indkomstudjævning for kunstnere mv.
(§ 22 d, stk.1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 176.400 kr.
193.000 kr. 197.300 kr.
Maks. henlæggelse pr. år og samlet til indkomstudjævning for kunstnere mv.
(§ 22 d, stk. 1 og stk. 2)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 587.800 kr.
643.100 kr. 657.200 kr.
Maks. kapitalafkast der kan overføres til personlig indkomst
(§ 23 a, stk. 1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 46.000 kr.
50.400 kr. 51.500 kr.

 

Skattesatser mv.20182019
Beregnet kapitalafkastsats
(§ 9, stk. 1 og § 22 a, stk. 2)
Se seneste SKM-meddelelse (åbner i nyt vindue) (Kapitalafkastsatsen er korrigeret for årene 2000-2010, jf. SKATs styresignal herom) (åbner i nyt vindue)
0 pct. -
Rentekorrektionssats
(§ 9 a)
Se seneste SKM-meddelelse (åbner i nyt vindue)
3 pct. -
Foreløbig virksomhedsskat
(§ 10, stk. 2)
22 pct. 22 pct.
Maks. henlæggelse til konjunkturudligning i pct. af årets overskud
(§ 22 b, stk. 1)
25 pct. 25 pct.
Konjunkturudligningsskat i pct. af henlæggelsen
(§ 22 b, stk. 2 og § 22 d, stk. 2)
22 pct. 22 pct.
Indsættelse på bunden konto i pengeinstitut i pct. af henlæggelsen
(§ 22 b, stk. 3)
78 pct. 78 pct.
Min. ejerandel for at kunne blive omfattet af de særlige regler i Afsnit II A.
- min. aktie-/anpartskapital i selskabet
- stemmeværdi i selskabet skal udgøre mere end
- minimumskrav til at et selskab i overvejende grad vedrører pengeanbringelse
(§ 22 c, stk. 2)
25 pct.
50 pct.
50 pct.
25 pct.
50 pct.
50 pct.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18