Skatteministeriet
3. september 2019

Virksomhedsregisterloven

Satser i virksomhedsregisterloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Virksomhedsregisterloven

Lovbekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister

Loven hører under Erhvervsministeriets ressort.

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Loven indeholder ingen satser eller beløbsgrænser.

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18