Skatteministeriet
3. september 2019

Varelagerloven (nedskrivningsadgangen er ophævet)

Satser og beløbsgrænser i lov om skattemæssig opgørelse af varelagre m.v.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Varelagerloven (nedskrivningsadgangen er ophævet)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Adgangen til nedskrivning på varelagre er gradvist aftrappet fra 1994 til 1997 og helt ophævet fra og med indkomståret 1998

Varelagerloven indeholdt frem til og med 1997 procentsatsen for den maks. årlige nedskrivning af varelagre. Loven indeholdt endvidere bestemmelser om opgørelse og værdiansættelse af varelagre.

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18