Skatteministeriet
27. august 2018

Vandafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af ledningsført vand

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Vandafgiftsloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.5 Ledningsført vand (åbner i nyt vindue)

Afgiftssatser20192020
Vandafgift 6,18 kr./m3 6,18 kr./m3
Bidrag til drikkevandsbeskyttelse
Bidraget er nedsat fra 2018 og betales til og med den 31. december 2020
0,19 kr./m3 0,19 kr./m3

Momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt afgiften af den af virksomheden forbrugte afgiftspligtige vand.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18