Skatteministeriet
30. august 2019

Tonnageskatteloven

Satser og beløbsgrænser i tonnageskatteloven.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Tonnageskatteloven

Lovbekendtgørelse af lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven)

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Satser20192020
Flagkravet er altid opfyldt, hvis andelen af bruttotonnage fra skibe registreret i EU eller EØS lande overstiger:
- Rederier (§ 6 a)
- Operatørselskaber (§ 21 a)
60 pct.
60 pct.
60 pct.
60 pct.
Minimumskrav til bugseringsaktivitet m.v.
- Bugser- og bjærgningsaktiviteter udgør mindst (§ 8, stk 1, nr. 6)

50 pct.
50 pct.
Den skattepligtige indkomst opgøres pr. skib pr. påbegyndt døgn med følgende satser pr. 100 nettoton (§ 15)
- til og med 1.000 NT
- fra 1.001 - 10.000 NT
- fra 10.001 - 25.000 NT
- over 25.000 NT
Reguleres efter PSL § 20.
Grundbeløb i 2010-niveau:
8,97 kr.
6,44 kr.
3,85 kr.
2,53 kr.
De regulerede beløb afrundes opad til nærmeste ørebeløb.
10,03 kr.
7,20 kr.
4,31 kr.
2,83 kr.
 
 
 
10,26 kr.
7,37 kr.
4,41 kr.
2,90 kr. 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18