Skatteministeriet
20. august 2018

Toldloven

Beløbsgrænser i Toldloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Toldloven

Lovbekendtgørelse af Toldloven

Link til lovbekendtgørelsen i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Beløbsgrænser20182019
Krav om uopfordret angivelse ved indrejse i eller udrejse fra det danske toldområde såfremt der medbringes et pengebeløb, der overstiger modværdien af følgende beløb
(§§ 23, stk. 4, 24, stk. 2 og 83, stk. 2)
Reguleres ikke 75.000 kr. 75.000 kr.
Gebyr for toldforretninger uden for ekspeditionstiden fastsat i kapitel 12 i bekendtgørelse nr. 403 af 3. maj 2012 om toldbehandling.
- tilkaldegebyr inden for 1 time umiddelbart før eller efter ekspeditionstid pr. påbegyndt time
- alle andre tidspunkter pr. påbegyndt time
- for oplæggelse på midlertidigt oplag, fortoldning og forsendelse
- for udførsel og proviantering
- andet
(Oprundes til hele kroner)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
277 kr.
691 kr.

76 kr.
18 kr.
31 kr.
 
304 kr.
756 kr.

84 kr.
20 kr.
34 kr.
 
310 kr.
773 kr.

85 kr.
21 kr.
35 kr.

Varer, der indføres i, transiterer eller føres ud af det danske toldområde, behandles efter EU's retsakter, herunder EU's toldkodeks. Der svares told i henhold til disse retsakter.    

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Toldstyrelsen, tlf.: 72 22 12 12