Skatteministeriet
1. december 2006

Tips- og lottoloven (loven er ophævet)

Spilleafgifter Afgiftssatser og beløbsgrænser i tips- og lottoloven (loven er ophævet)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Tips- og lottoloven (loven er ophævet)

Lovbekendtgørelse nr. 273 af 14. april 2008 om visse spil, lotterier og væddemål

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Loven er ophævet med virkning fra og med udgangen af 2011, jf. § 67 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil. (åbner i nyt vindue)

Fra 1. januar 2012 er lovgivningen om spil i Danmark samlet i to love: Spilleloven og Spilleafgiftsloven.

Afgiftssatser og beløbsgrænser2011 
Afgift til staten af indskudssum for spil, lotterier og væddemål
(§ 1A, stk. 1)
16 pct.  
Afgift til staten af bruttospilleindtægten for bookmakerspil
(§ 1A, stk. 2)
30 pct.  
Månedlig afgift til staten af bruttospilleindtægten for totalisatorspil
Tillægsafgift af BSI over 16,7 mill. kr.
(Beløbsgrænsen for tillægsafgiften reguleres ikke) (§ 1A, stk. 3)
11 pct.
19 pct.
 
Beløbsgrænse for aktiekapital.
I overensstemmelse med Aktieselskabsloven er Dansk Tipstjenestes aktiekapital 500.000 kr.
(§ 3)
Reguleres ikke 500.000 kr.  
Andel af indskudssum til gevinster (§ 5) Mindst 45 pct.  
Bundfradrag pr. præmie ved beregning af gevinstafgift
(§ 6)
Reguleres ikke 200 kr.  
Gevinstafgift af præmien over bundfradrag
(§ 6)
15 pct.  
Maks. overskudsbeløb til udlodning
(ny § 6 A)
Det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste hele mio. kr.
PSL § 20 reguleres
Grundbeløb 1.768 mio. kr. (2010)
1.768 mio. kr.