Skatteministeriet
11. oktober 2018

Tinglysningsafgiftsloven

Tinglysningsafgift Afgiftssatser i tinglysningsafgiftsloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Tinglysningsafgiftsloven

Lov nr. 462 af 14. maj 2007 om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder mv.

Link til loven mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.B. Tinglysningsafgift (åbner i nyt vindue)

Afgiftssatser20182018
Tinglysning af ejerskiftedokument (§ 4)
- af ejerskiftesum, minimum af ejendomsværdi
- ejendomme beliggende i udlandet
0,6 pct. + 1.660 kr.
0 kr.
0,6 pct. + 1.660 kr.
0 kr.
Tinglysning af pant i fast ejendom, løsøre og immaterielle rettigheder (§ 5)
- af det pantsikrede beløb
- høstpantebreve
1,5 pct. + 1.660 kr.
1.660 kr.
1,5 pct. + 1.660 kr.
1.660 kr.
Tinglysning af ejendomsforbehold (§ 6)
- af det sikrede beløb
1,5 pct. + 1.660 kr. 1,5 pct. + 1.660 kr.
Tinglysning af andre rettigheder end ejer- og pantrettigheder (§7)
(eksempelvis servitutter, brugsrettigheder og naturalydelser)
1.660 kr. 1.660 kr.
Registrering af ejer af skib (§ 11)
Af ejerskiftesum eller af handelsværdi ved overflytning fra udenlandsk til dansk registrering
- handelsskibe
- fiskeskibe og fritidsskibe
- skibsbygningsattest (bilbrev)
0,1 pct.
0,4 pct.
  0 kr.
Afgiften er ophævet fra 2019.
Registrering af pant i skib (§12)
Af det pantsikrede beløb
- handelsskibe og fiskeskibe
- fritidsskibe
- skibe med bruttotonnage under 5 t
0,1 pct.
 1,5 pct.
1,5 pct. + 1.660 kr.
Afgiften er ophævet fra 2019.
Registrering af ejer af fly (§ 13)
Af ejerskiftesum eller af handelsværdi ved overflytning fra udenlandsk til dansk registrering
0,1 pct. 0,1 pct.
Registrering af pant i fly (§ 14)
Af det pantsikrede beløb
- pantebreve vedr. underpant i fly (over 5.700 kg eller registreret til mere end 10 passagerer)
- Pantebreve vedr. underpant i fly (under 5.700 kg eller registreret til højst 10 passagerer)
0,1 pct.

1,5 pct.
0,1 pct.

1,5 pct.
Forhøjelse af afgift ved for sen indbetaling, afgiftspligtige (§ 20) 5 pct.,
dog min. 200 kr.
5 pct.,
dog min. 200 kr.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18