Skatteministeriet
1. april 2019

Tinglysningsafgiftsloven

Tinglysningsafgift Afgiftssatser i lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Tinglysningsafgiftsloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.B. Tinglysningsafgift (åbner i nyt vindue)

Afgiftssatser201920201. marts 2020
Tinglysning af ejerskiftedokument (§ 4)
- for ejerboliger beregnes afgiften af ejerskiftesummen
- for erhvervsejendomme beregnes afgiften af det højeste beløb af enten ejerskiftesummen eller den på tidspunktet for anmeldelse til tinglysning offentliggjorte ejendomsværdi
- ejendomme beliggende i udlandet

0,6 pct. + 1.660 kr.0 kr. 

0,6 pct. + 1.660 kr.
0,6 pct. + 1.660 kr.


0 kr.

0,6 pct. + 1.750 kr.
0,6 pct. + 1.750 kr.


0 kr.

 

Tinglysning af pant i løsøre og immaterielle rettigheder (§ 5)
- af det pantsikrede beløb
- høstpantebreve
1,5 pct. + 1.660 kr.
1.660 kr.
1,5 pct. + 1.660 kr.
1.660 kr.
1,5 pct. + 1.750 kr.
1.750 kr.
Tinglysning af pant i fast ejendom (§ 5)
- fra den 1. juli 2019 (§ 5 a) 
1,45 pct. + 1.640 kr. 1,45 pct. + 1.640 kr. 1,45 pct. + 1.730 kr.
Tinglysning af pant i andelsbolig (§5 a)
- fra den 1. juli 2019 (§ 5 a) 
1,45 pct. + 1.640 kr. 1,45 pct. + 1.640 kr. 1,45 pct. + 1.730 kr.
Tinglysning af underpant i et ejerpantebrev med pant i fast ejendom eller andelsbolig (§ 8)
- fra den 1. juli 2019 (§5 b)
1.640 kr.  1.640 kr.  1.730 kr. 
Tinglysning af ejendomsforbehold (§ 6)
- af det pantsikrede beløb
1,5 pct. + 1.660 kr. 1,5 pct. + 1.660 kr. 1,5 pct. + 1.750 kr.
Tinglysning af andre rettigheder end ejer- og pantrettigheder (§7)
(eksempelvis servitutter, brugsrettigheder og naturalydelser)
1.660 kr. 1.660 kr. 1.750 kr.
Registrering af ejer af fly (§ 13)
Af ejerskiftesum eller af handelsværdi ved overflytning fra udenlandsk til dansk registrering
0 0 0
Registrering af pant i fly (§ 14)
Af det pantsikrede beløb
- over 5.700 kg eller registreret til mere end 10 passagerer
- under 5.700 kg eller registreret til højst 10 passagerer
0
0
0
Forhøjelse af afgift ved for sen indbetaling, afgiftspligtige (§ 20) Forhøjelse med 5 pct., dog min. 200 kr. Forhøjelse med 5 pct., dog min. 200 kr. Forhøjelse med 5 pct., dog min. 200 kr.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18