Skatteministeriet
29. december 2017

Tinglysningsafgiftsloven

Tinglysningsafgift Afgiftssatser i tinglysningsafgiftsloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Tinglysningsafgiftsloven

Lov nr. 462 af 14. maj 2007 om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder mv.

Link til loven mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.B. Tinglysningsafgift (åbner i nyt vindue)

Afgiftssatser20172018
Tinglysning af ejerskiftedokument (§ 4)
- af ejerskiftesum, minimum af ejendomsværdi
- ejendomme beliggende i udlandet
0,6 pct. + 1.660 kr.
0 kr.
0,6 pct. + 1.660 kr.
0 kr.
Tinglysning af pant i fast ejendom, løsøre og immaterielle rettigheder (§ 5)
- af det pantsikrede beløb
- høstpantebreve
1,5 pct. + 1.660 kr.
1.660 kr.
1,5 pct. + 1.660 kr.
1.660 kr.
Tinglysning af ejendomsforbehold (§ 6)
- af det sikrede beløb
1,5 pct. + 1.660 kr. 1,5 pct. + 1.660 kr.
Tinglysning af andre rettigheder end ejer- og pantrettigheder (§7)
(eksempelvis servitutter, brugsrettigheder og naturalydelser)
1.660 kr. 1.660 kr.
Registrering af ejer af skib (§ 11)
Af ejerskiftesum eller af handelsværdi ved overflytning fra udenlandsk til dansk registrering
- handelsskibe
- fiskeskibe og fritidsskibe
- skibsbygningsattest (bilbrev)
0,1 pct.
0,4 pct.
  0 kr.
0,1 pct.
0,4 pct.
  0 kr.
Registrering af pant i skib (§12)
Af det pantsikrede beløb
- handelsskibe og fiskeskibe
- fritidsskibe
- skibe med bruttotonnage under 5 t
0,1 pct.
 1,5 pct.
1,5 pct. + 1.660 kr.
0,1 pct.
1,5 pct.
1,5 pct. + 1.660 kr.
Registrering af ejer af fly (§ 13)
Af ejerskiftesum eller af handelsværdi ved overflytning fra udenlandsk til dansk registrering
0,1 pct. 0,1 pct.
Registrering af pant i fly (§ 14)
Af det pantsikrede beløb
- pantebreve vedr. underpant i fly (over 5.700 kg eller registreret til mere end 10 passagerer)
- Pantebreve vedr. underpant i fly (under 5.700 kg eller registreret til højst 10 passagerer)
0,1 pct.

1,5 pct.
0,1 pct.

1,5 pct.
Forhøjelse af afgift ved for sen indbetaling, afgiftspligtige (§ 20) 5 pct.,
dog min. 200 kr.
5 pct.,
dog min. 200 kr.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18