Skatteministeriet
1. april 2019

Tinglysningsafgiftsloven

Tinglysningsafgift Afgiftssatser i lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Tinglysningsafgiftsloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.B. Tinglysningsafgift (åbner i nyt vindue)

Afgiftssatser20192020
Tinglysning af ejerskiftedokument (§ 4)
- for ejerboliger beregnes afgiften af ejerskiftesummen
- for erhvervsejendomme beregnes afgiften af det højeste beløb af enten ejerskiftesummen eller den på tidspunktet for anmeldelse til tinglysning offentliggjorte ejendomsværdi
- ejendomme beliggende i udlandet

0,6 pct. + 1.660 kr.0 kr. 

0,6 pct. + 1.660 kr.
0,6 pct. + 1.660 kr.


0 kr.
Tinglysning af pant i løsøre og immaterielle rettigheder (§ 5)
- af det pantsikrede beløb
- høstpantebreve
1,5 pct. + 1.660 kr.
1.660 kr.
1,5 pct. + 1.660 kr.
1.660 kr.
Tinglysning af pant i fast ejendom (§ 5)
- fra den 1. juli 2019 (§ 5 a) 
1,45 pct. + 1.640 kr. 1,45 pct. + 1.640 kr.
Tinglysning af pant i andelsbolig (§5 a)
- fra den 1. juli 2019 (§ 5 a) 
1,45 pct. + 1.640 kr. 1,45 pct. + 1.640 kr.
Tinglysning af underpant i et ejerpantebrev med pant i fast ejendom eller andelsbolig (§ 8)
- fra den 1. juli 2019 (§5 b)
1.640 kr.  1.640 kr. 
Tinglysning af ejendomsforbehold (§ 6)
- af det pantsikrede beløb
1,5 pct. + 1.660 kr. 1,5 pct. + 1.660 kr.
Tinglysning af andre rettigheder end ejer- og pantrettigheder (§7)
(eksempelvis servitutter, brugsrettigheder og naturalydelser)
1.660 kr. 1.660 kr.
Registrering af ejer af fly (§ 13)
Af ejerskiftesum eller af handelsværdi ved overflytning fra udenlandsk til dansk registrering
0 0
Registrering af pant i fly (§ 14)
Af det pantsikrede beløb
- over 5.700 kg eller registreret til mere end 10 passagerer
- under 5.700 kg eller registreret til højst 10 passagerer
0
0
Forhøjelse af afgift ved for sen indbetaling, afgiftspligtige (§ 20) Forhøjelse med 5 pct., dog min. 200 kr. Forhøjelse med 5 pct., dog min. 200 kr.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18