Skatteministeriet
11. december 2019

Statsskatteloven

Satser i lov om Indkomst- og Formueskat til Staten.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Statsskatteloven

Lov om Indkomstskat til Staten. Senest ændret ved lov nr.427 af 14. juni 1995, lov nr. 1063 af 12. december 1996, lov nr. 1219 og 1223 af 27. december 1996 og lov nr. 238 af 2. april 1997.

Loven inkl. bekendtgørelse, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Loven indeholder ingen satser eller beløbsgrænser.

SKATs satser i henhold til § 4
SKM-meddelelse om værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 2019 og 2020 (åbner i nyt vindue)

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18