Skatteministeriet
9. september 2018

Statsskatteloven

Satser i Statsskatteloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Statsskatteloven

Lov nr. 149 af 10. april 1922 om Indkomstskat til Staten. Senest ændret ved lov nr.427 af 14. juni 1995, lov nr. 1063 af 12. december 1996, lov nr. 1219 og 1223 af 27. december 1996 og lov nr. 238 af 2. april 1997.

Link til loven mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Skattesatser mv.
Statsskatteloven indeholder ingen skattesatser eller beløbsgrænser. Statsskatteloven af 1922 er stadig fundamentet for vort skattesystem, selv om den efterhånden har fået mindre betydning på grund af talrige lovændringer, hvorved en lang række af lovens regler er overført til de i tidens løb indførte speciallove.    
SKATs satser i henhold til § 4
Link til:
SKATs meddelelse om værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 2017 og 2018 (åbner i nyt vindue)
   

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18