Skatteministeriet
9. september 2018

Spillelov Grønland

Afgiftssatser ved afgiftspligtige spil i Grønland

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Spillelov Grønland

Lovbekendtgørelse for Grønland om visse spil.

Link til loven mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning om Spil (åbner i nyt vindue)

Afgiftssatser ved afgiftspligtige spil i Grønland20182019
Lotteri:
Afgift af gevinstbeløbet over bundfradraget (§ 24) 15 pct. 15 pct.
Bundfradrag pr. gevinst ved beregning af afgift (§ 24) Reguleres ikke 200 kr. 200 kr.
Væddemål:
Afgift af bruttospilleindtægten ved udbud af væddemål (§ 25) 20 pct. 20 pct.
Onlinekasino:
Afgift af bruttospilleindtægten ved udbud af spil i et onlinekasino (§ 25) 20 pct. 20 pct.
Lokale puljevæddemål:
Afgift af indskudssummen ud over bundfradraget ved udbud af lokale puljevæddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb, cykelløb på bane og kapflyvning med duer (§ 26) 11 pct. 11 pct.
Bundfradrag ved beregning af afgift af indskudssummen (§ 26) Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 20.000 kr.
21.900 kr. 22.400 kr.