Skatteministeriet
20. august 2018

Spilleafgiftsloven

Afgiftssatser i spilleafgiftsloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Spilleafgiftsloven

Lov nr. 337 af 7. april 2016 om afgifter af spil

Link til loven mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning om Spil (åbner i nyt vindue)

Afgiftssatser ved afgiftspligtige spil20182019
Lotteri:
Afgift af gevinstbeløbet over bundfradraget (§ 2) 15 pct. 15 pct.
Bundfradrag pr. gevinst ved beregning af afgift (§ 2) Reguleres ikke 200 kr. 200 kr.
Klasselotteri:
Afgift af gevinstbeløbet over bundfradraget (§ 3) 15 pct. 15 pct.
Bundfradrag pr. gevinst ved beregning af afgift (§ 3) Reguleres ikke 200 kr. 200 kr.
Afgift af indskudssummen, kun gældende for Det Danske Klasselotteri A/S (§ 4) 6 pct. 6 pct.
Almennyttigt lotteri:
Afgift af gevinstbeløbet over bundfradraget (§ 5) 17,5 pct. 17,5 pct.
Bundfradrag pr. gevinst ved beregning af afgift (§ 5) Reguleres ikke 200 kr. 200 kr.
Væddemål:
Afgift af bruttospilleindtægten ved udbud af væddemål (§ 6) 20 pct. Væddemål på heste- og hundevæddeløb er liberaliseret pr. 1. januar 2018. Afgiften er fremadrettet den samme, som for øvrige væddemål.
Afgift af bruttospilleindtægten ved udbud af puljevæddemål på heste og hundevæddeløb (§ 7)
Afgift af bruttospilleindtægt
Tillægsafgift af månedlig bruttospilleindtægt over 16,7 mio. kr.

11 pct.
19 pct.
Progressionsgrænse for tillægsafgift af månedlig bruttospilleindtægt ved udbud af puljevæddemål på heste og hundevæddeløb (§ 7) Reguleres ikke 16,7 mio. kr.
Særligt bidrag i pct. af omsætningen på danske hestevæddeløb (§ 43 a) - 8 pct.
Lokale puljevæddemål:
Afgift af indskudssummen ud over bundfradraget ved udbud af lokale puljevæddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb, cykelløb på bane og kapflyvning med duer (§ 8) 11 pct. 11 pct.
Bundfradrag ved beregning af afgift af indskudssummen (§ 8) Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 20.000 kr.
21.900 kr. 22.400 kr.
Landbaseret kasino:
Afgift af bruttospilleindtægten (fratrukket værdien af spillemærker i truncen) ved udbud af spil i landbaserede kasinoer (§ 10, stk. 1) 45 pct. 45 pct.
Tillægsafgift af bruttospilleindtægten (fratrukket værdien af spillemærker i truncen) ud over 4 mio. kr. (§ 10, stk. 1) 30 pct. 30 pct.
Progressionsgrænse for tillægsafgift (§ 10, stk. 1) Reguleres ikke 4 mio. kr. 4 mio. kr.
Minimumsafgiftbeløb af det samlede indskud ved afholdelse af turneringer (§ 10, stk. 2) 4 pct. 4 pct.
Onlinekasino:
Afgift af bruttospilleindtægten ved udbud af spil i et onlinekasino (§ 11) 20 pct. 20 pct.
Gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer:
Afgift af bruttospilleindtægten af spilleautomater (§ 12, stk. 1) 41 pct. 41 pct.
Tillægsafgift for spilleautomater opstillet i restaurationer af bruttospilleindtægt over 30.000 kr. i afgiftsperioden (§ 12, stk. 2) 30 pct. 30 pct.
Progressionsgrænse for tillægsafgift for spilleautomater opstillet i restaurationer (§ 12, stk. 2) Reguleres ikke 30.000 kr. 30.000 kr.
Tillægsafgift for spilleautomater opstillet i spillehaller af bruttospilleindtægten i afgiftsperioden der overstiger 250.000 kr. plus 3.000 kr. pr. opstillet spilleautomat op til 50 og plus 1.500 kr. pr opstillet spilleautomat herudover (§12, stk. 3) 30 pct. 30 pct.
Progressionsgrænse for tillægsafgift for spilleautomater opstillet i spillehaller (§ 12, stk. 3) Reguleres ikke 250.000 kr. 250.000 kr.
Tillæg til progressionsgrænse pr. opstillede spilleautomater op til 50 (§ 12, stk. 3) Reguleres ikke 3.000 kr. 3.000 kr.
Tillæg til progressionsgrænse pr. opstillede spilleautomater ud over 50 (§ 12, stk. 3) Reguleres ikke 1.500 kr. 1.500 kr.
Spil i forbindelse med offentlige forlystelser:
Afgift af gevinstens værdi over bundfradraget (§ 14) 17,5 pct. 17,5 pct.
Bundfradrag pr. gevinst ved beregning af afgift (§ 14) Reguleres ikke 200 kr. 200 kr.
Spil uden indsats:
Afgift af gevinstbeløbet over bundfradraget (§ 15) 17,5 pct. 17,5 pct.
Bundfradrag pr. gevinst ved beregning af afgift (§ 15) Reguleres ikke 200 kr. 200 kr.
Gevinstopsparing:
Afgift af gevinstbeløbet over bundfradraget (§ 17) 15 pct. 15 pct.
Bundfradrag pr. gevinst ved beregning af afgift (§ 17) Reguleres ikke 200 kr. 200 kr.