Skatteministeriet
20. juni 2018

Spildevandsafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af spildevand

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Spildevandsafgiftsloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.13. Spildevand (åbner i nyt vindue)

Afgiftssatser20192020
Der betales afgift af spildevand, der udledes her i landet til søer, vandløb eller havet. Endvidere betales der afgift af spildevand, der nedsives eller udledes på marker og lignende med henblik på nedsivning.
Afgiften udgør for følgende stoffer indeholdt i spildevandet:
   
Totalnitrogen 30,00 kr./kg. 30,00 kr./kg.
Totalfosfor 165,00 kr./kg. 165,00 kr./kg.
Organisk materiale opgjort som biologisk iltforbrug efter 5 dage (BI5 (modificeret)) 16,50 kr./kg. 16,50 kr./kg.
Spildevandsanlæg, hvor husholdningsspildevand udgør mindst 15 pct. af tilledningen af spildevand, opgør koncentrationen i det udledte vand efter måling eller betaler efter følgende standarder:    
Nedsivning efter kommunal tilladelse eller både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation, kemisk fældning og filtrering 0,75 kr./m3 0,75 kr./m3
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, kemisk fældning og filtrering 0,90 kr./m3 0,90 kr./m3
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation og kemisk fældning 1,50 kr./m3 1,50 kr./m3
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og denitrifikation 1,65 kr./m3 1,65 kr./m3
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og filtrering eller kemisk fældning 1,95 kr./m3 1,95 kr./m3
Samletank for toiletvand eller både mekanisk og biologisk rensning og nitrifikation 2,10 kr./m3 2,10 kr./m3
Både mekanisk og biologisk rensning 2,40 kr./m3 2,40 kr./m3
Både mekanisk rensning og kemisk fældning 2,85 kr./m3 2,85 kr./m3
Andre 5,70 kr./m3 5,70 kr./m3

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18