Skatteministeriet
9. september 2018

Sømandsbeskatningsloven

Satser og beløbsgrænser i sømandsbeskatningsloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Sømandsbeskatningsloven

Lov om beskatning af søfolk

Link til loven mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)
 

Loven træder i kraft og har virkning fra den 1. juli 2005. Beløbsgrænsen har dog først virkning fra og med indkomståret 2006.
Indtil 1. januar 2006 gælder beløbsgrænserne i Sømandsfradragsloven

 

Beløbsgrænser20182019
Fradrag ved indkomstopgørelsen for personer om bord på skibe uden for begrænset fart.
For personer om bord på skibe med bruttotonnage over 500 t udgør fradraget:
(§ 3, stk. 1)
Reguleres ikke 56.900 kr.

105.000 kr.
56.900 kr.

105.000 kr.
Fradrag ved indkomstopgørelsen for personer om bord på stenfiskerfartøjer, sandsugere mv. uden for begrænset fart
(§ 3, stk. 2)
Reguleres ikke 56.900 kr. 56.900 kr.

 

Satser mv.20182019
Bruttoskat af lønindkomst erhvervet ved arbejde udført om bord på dansk skib uden for begrænset fart (begrænset skattepligtige)
(§ 9, stk. 1)
30 pct. 30 pct.
Refusion til sandsugerrederier beregnet på baggrund af arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget for visse søfolk
(§ 10, stk. 3 og 4)
40 pct. 40 pct.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18