Skatteministeriet
20. december 2019

Sømandsbeskatningsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om beskatning af søfolk (sømandsbeskatningsloven)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Sømandsbeskatningsloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cikulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Beløbsgrænser20192020
Fradrag ved indkomstopgørelsen for personer om bord på skibe uden for begrænset fart.
For personer om bord på skibe med bruttotonnage over 500 t udgør fradraget:
(§ 3, stk. 1)
Reguleres ikke 56.900 kr.

105.000 kr.
56.900 kr.

105.000 kr.
Fradrag ved indkomstopgørelsen for personer om bord på stenfiskerfartøjer, sandsugere mv. uden for begrænset fart
(§ 3, stk. 2)
Reguleres ikke 56.900 kr. 56.900 kr.

 

Satser mv.20192020
Bruttoskat af lønindkomst erhvervet ved arbejde udført om bord på dansk skib uden for begrænset fart (begrænset skattepligtige)
(§ 9, stk. 1)
30 pct. 30 pct.
Refusion til sandsugerrederier beregnet på baggrund af arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget for visse søfolk
(§ 10, stk. 4 og 5)
40 pct. 35 pct.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18