Skatteministeriet
12. august 2019

Skattetvistbilæggelsesloven

Satser i Skattetvistbilæggelsesloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skattetvistbilæggelsesloven

Lovbekendtgørelse om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretageners overskud

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Skattesatser mv.
Skattetvistbilæggelsesloven indeholder ingen satser eller beløbsgrænser, men giver bemyndigelse til skatteministeren til at fastsætte de nærmere regler til opfyldelsen af konventionen og bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder eller de kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser på området     

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18