Skatteministeriet
20. august 2018

Skattekontrolloven

Satser og beløbsgrænser i skattekontrolloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skattekontrolloven

Lovbekendtgørelse af Skattekontrolloven

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Nærværende skattekontrollov ophæves og erstattes af en ny skattekontrollov fra 1. januar 2019, jf.:
Lov nr. 1535 af 19. december 2017 Link til loven mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Fra 1. januar 2019 træder endvidere en ny skatteindberetningslov i kraft, jf.:
Lov nr. 1536 af 19. december 2017 Link til loven mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

 

Beløbsgrænser20182019
Min. grænse for selvangivelsespligt for aktieindkomst (§ 2, stk. 1, nr. 6)
- enlige
- ægtepar
Reguleres ikke 5.000 kr.
10.000 kr.
5.000 kr.
10.000 kr.
Begrænset dokumentationspligt for mindre virksomheder (§ 3 B, stk. 6)
- beskæftigede (antal)
- balance
- omsætning
Reguleres ikke 250
125 mio. kr.
250 mio. kr.
250
125 mio. kr.
250 mio. kr.
Kontrollovstillæg ved for sen selvangivelse (§ 5, stk. 1)
- tillæg pr. dags overskridelse
- maks. tillæg
Undtagelser:
For personer der kun har fået tilsendt en årsopgørelse evt. sammen med et oplysningskort
For personer med indkomst under topskattegrænsen
- tillæg pr. dags overskridelse
- maks. tillæg
For visse fonde og foreninger
Reguleres ikke 200 kr.
5.000 kr.


0 kr.

100 kr.
2.500 kr.
500 kr.
200 kr.
5.000 kr.


0 kr.

100 kr.
2.500 kr.
500 kr.
Maks. pengeoverførsel til udlandet uden anmeldelsespligt
(§ 11 A, stk. 8)
Reguleres ikke 100.000 kr. 100.000 kr.
Maks. gaveydelse til ikke fuldt skattepligtige uden oplysningspligt
(§ 11 D, stk. 1)
Reguleres ikke 60.000 kr. 60.000 kr.

 

Satser mv.20182019
Min. ejerandel for tilkendegivelse af ejerskab overfor selskabet (§ 3 A, stk. 1)
- andel af selskabskapitalen
- andel af stemmeretten
25 pct.
50 pct.
25 pct.
50 pct.
Ejerandele vedr. definition af bestemende indflydelse (§ 3 B, stk. 2 fra 1999 og § 3 C, stk.14)
- min. ejerandel af aktiekapital direkte eller indirekte
- min. rådighed over stemmerne direkte eller indirekte
50 pct.
50 pct.
50 pct.
50 pct.
Undtagelse fra deponeringspligt (§ 11 B, stk. 2)
Ejerandel
25 pct. 25 pct.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18