Skatteministeriet
30. august 2019

Skattekontrolloven

Satser og beløbsgrænser i skattekontrolloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skattekontrolloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Beløbsgrænser20192020
Maks. gaveydelse til ikke fuldt skattepligtige personer
(§ 23, stk. 1)
Reguleres efter PSL § 20. Gundbeløb i 2010-niveau:
58.700 kr.
65.700 kr. 67.100 kr.
Begrænset dokumentationspligt for mindre virksomheder
(§ 40, stk. 1)
- beskæftigede (antal), og
- balance, eller
- omsætning
Reguleres ikke 250
125 mio. kr.
250 mio. kr.
250
125 mio. kr.
250 mio. kr.
Omsætningsgrænse for multinationale koncerners afgivelse af land for land-rapport.
(§ 48, stk. 1)
Reguleres ikke 5,6 mia. kr. 5,6 mia. kr.
Minimum for offentligt tab ifm. oprettelse af et kontrolinformationsregister.
(§ 69, stk. 1)
Reguleres ikke 100.000 kr. 100.000 kr.
Kontrollovstillæg ved for sen selvangivelse (§ 73, stk. 1)
- tillæg pr. dags overskridelse
- maks. tillæg
Undtagelser:
For personer der kun har fået tilsendt en årsopgørelse evt. sammen med et oplysningskort
For personer med indkomst under topskattegrænsen
- tillæg pr. dags overskridelse
- maks. tillæg
For visse fonde og foreninger
Reguleres ikke 200 kr.
5.000 kr.


0 kr.

100 kr.
2.500 kr.
500 kr.
200 kr.
5.000 kr.


0 kr.

100 kr.
2.500 kr.
500 kr.

 

Satser mv.20192020
Min. ejerandel for tilkendegivelse af ejerskab overfor selskabet (§ 26, stk. 1)
- andel af selskabskapitalen, og
- andel af stemmeretten
5 pct.
5 pct.
5 pct.
5 pct.
Definition af bestemmende indflydelse (§ 37, stk. 1, nr. 1)
- min. ejerandel af aktiekapital direkte eller indirekte
- min. rådighed over stemmerne direkte eller indirekte
50 pct.
50 pct.
50 pct.
50 pct.
Oplysningspligt for væsentlige økonomiske aftaler (§ 56, stk.1)
- min. ejerandel af aktiekapital direkte eller indirekte
- min. rådighed over stemmerne direkte eller indirekte
25 pct.
50 pct.
25 pct.
50 pct.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18