Skatteministeriet
31. januar 2018

Skatteindberetningsloven

Satser og beløbsgrænser i skatteindberetningsloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteindberetningsloven

Skatteindberetningslov

Loven træder i kraft den 1. januar 2019. For indberetninger vedrørende tidligere år finder den hidtil gældende skattekontrollov anvendelse.

Link til loven mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Beløbsgrænser 2019
Minimumsgrænse for pligt til indberetning af ydede præmier og gevinster, der ikke er skattepligtige efter lov om afgifter af spil
(§ 46, stk. 2)
Reguleres ikke   300 kr.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18