Skatteministeriet
30. august 2019

Skatteindberetningsloven

Satser og beløbsgrænser i skatteindberetningsloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteindberetningsloven

Loven trådte i kraft den 1. januar 2019. For indberetninger vedrørende tidligere år finder den hidtil gældende skattekontrollov anvendelse.

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Beløbsgrænser 20192020
Pengeinstitutters undtagelse af indberetningspligt- maks. indestående på samlekonto
(§ 12, stk. 4)
Reguleres ikke 300 kr. 300 kr.
Minimumsgrænse for pligt til indberetning af ydede præmier og gevinster som led i underholdningsprogrammer i elektroniske medier, der ikke er skattepligtige efter lov om afgifter af spil
(§ 46, stk. 2)
Reguleres ikke 300 kr.  300 kr.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18