Skatteministeriet
11. oktober 2018

Skadesforsikringsafgiftsloven

Forsikringsafgifter Afgiftssatser i lov om afgift af skadesforsikringer

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skadesforsikringsafgiftsloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.6.1. Afgift af skadesforsikringer (åbner i nyt vindue)

Med virkning fra 1. januar 2013 er der indført en løbende præmieafgift på 1,1 pct. af præmien for skadesforsikringer. Samtidig er den tidligere stempelafgift af skadesforsikringer blevet ophævet, jf. også Stempelafgiftsloven.

 

Afgiftssatser20192020
Afgift af præmien (den betaling, der opkræves for skadesforsikringen)
(§ 2)
1,1 pct. 1,1 pct.

Visse forsikringer er ikke omfattet af afgiften, herunder sø-, transport- og luftfartsforsikring, kredit- og kautionsforsikring, ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv.

Vedr. lovpligtig ansvarsforsikring efter færdselsloven, se lov om afgift af ansvarsforsikring på motorkøretøjer

Vedr. kaskoforsikringer på lystbåde, se lov om afgift på lystfartøjsforsikringer

Vedr. brandforsikringer - stormafgift. For information kontakt Stormrådet, www.stormraadet.dk.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18