Skatteministeriet
30. august 2019

Registreringsafgiftsloven

Afgiftssatser og beløbsgrænser i lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Registreringsafgiftsloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.1 Registreringsafgift af motorkøretøjer (åbner i nyt vindue)

Se også SKATs hjemmeside om Registreringsafgift (åbner i nyt vindue)

 

Afgiftssatser20192020
Nye køretøjer   
Motorcykler (§ 4)  Beløbsgrænserne reguleres efter
personskatte lovens § 20.
Grundbeløb i 2010-niveau:
8.900 kr.
54.500 kr.
Af afgiftspligtig værdi
0 pct. under 10.000 kr.
85 pct. af 10.000-61.000 kr.
150 pct. over 61.000 kr.
Af afgiftspligtig værdi
0 pct. under 10.200 kr.
85 pct. af 10.200-62.300 kr.
150 pct. over 62.300 kr.
Andre køretøjer (§ 4)
bortset fra køretøjer omfattet af
lovens §§ 5, 5a og 6
 
Beløbsgrænsen reguleres efter personskatte lovens
§ 20.
Grundbeløb i 2010-niveau:
172.900 kr.
Af afgiftspligtig værdi:
85 pct. under 193.400 kr.
150 pct. over 193.400 kr.
Af afgiftspligtig værdi:
85 pct. under 197.700 kr.
150 pct. over 197.700 kr.
For benzin drevne person biler nedsættes
afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer,
bilen tilbage lægger ud over 20 km pr. liter
brændstof.
For diesel drev ne person biler nedsættes
afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer,
bilen tilbagelægger ud over 22 km pr. liter
brændstof.
For benzin drev ne person biler forhøjes
afgiften med 6.000 kr. for hver kilometer,
bilen tilbage lægger mindre end 20 km pr.
liter brændstof.
For diesel drev ne person biler forhøjes
afgiften med 6.000 kr. for hver kilometer,
bilen tilbage lægger mindre end 22 km pr.
liter brændstof.
For benzin drevne person biler nedsættes
afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer,
bilen tilbage lægger ud over 20 km pr. liter
brændstof.
For diesel drev ne person biler nedsættes
afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer,
bilen tilbagelægger ud over 22 km pr. liter
brændstof.
For benzin drev ne person biler forhøjes
afgiften med 6.000 kr. for hver kilometer,
bilen tilbage lægger mindre end 20 km pr.
liter brændstof.
For diesel drev ne person biler forhøjes
afgiften med 6.000 kr. for hver kilometer,
bilen tilbage lægger mindre end 22 km pr.
liter brændstof.
Er køretøjerne ikke forsynet med sikkerhedspude (airbag) forhøjes den afgiftspligtige værdi med 7.450 kr.
Er køretøjerne forsynet med én sikker heds pude forhøjes den afgifts pligtige værdi med 3.725 kr.
Køretøjer omfattet af § 5
(køretøjer, som er konstrueret og
indrettet til godstransport)
Beløbsgrænsen reguleres efter personskatte lovens
§ 20.
Grundbeløb i 2010-niveau:
54.200 kr.
1. Køretøjer indtil 4 tons:
0 kr. af de første 60.600 kr. og
50 pct. af resten.
1. Køretøjer indtil 4 tons:
0 kr. af de første 62.000 kr. og
50 pct. af resten.
For benzindrevne varebiler nedsættes
afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer,
bilen tilbage lægger ud over 20 km pr. liter
brændstof.
For diesel drev ne varebiler nedsættes
afgiften med 4.000 kr. for hver kilo meter,
bilen tilbage lægger ud over 22 km pr. liter
brændstof.
For benzin drev ne varebiler forhøjes
afgiften med 6.000 kr. for hver kilo meter,
bilen tilbage lægger mindre end 20 km pr.
liter brændstof.
For diesel drev ne varebiler forhøjes
afgiften med 6.000 kr. for hver kilo meter,
bilen tilbage lægger mindre end 22 km pr.
liter brændstof.
For benzindrevne varebiler nedsættes
afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer,
bilen tilbage lægger ud over 20 km pr. liter
brændstof.
For diesel drev ne varebiler nedsættes
afgiften med 4.000 kr. for hver kilo meter,
bilen tilbage lægger ud over 22 km pr. liter
brændstof.
For benzin drev ne varebiler forhøjes
afgiften med 6.000 kr. for hver kilo meter,
bilen tilbage lægger mindre end 20 km pr.
liter brændstof.
For diesel drev ne varebiler forhøjes
afgiften med 6.000 kr. for hver kilo meter,
bilen tilbage lægger mindre end 22 km pr.
liter brændstof.
2. For kasse­bi­ler, pick-upper mv. over 2,5 tons udgør afgiften 0 kr. af de første 38.200 kr. og 30 pct. af resten. For kasse­biler, pick-upper mv. over 3 tons kan afgiften dog højst udgøre 56.800 kr. 2. For kasse­bi­ler, pick-upper mv. over 2,5 tons udgør afgiften 0 kr. af de første 38.200 kr. og 30 pct. af resten. For kasse­biler, pick-upper mv. over 3 tons kan afgiften dog højst udgøre 56.800 kr.
Køretøjer omfattet af § 5a
(Køretøjer over 2 tons, som er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse samt
busser, der er konstrueret og indrettet til transport af mere end 9 personer)
Campingbiler:
Der betales registreringsafgift, som for
almindelige personbiler, men
værdigrundlaget er uden udgiften til
campingindretningen. Afgiften kan dog
mindst udgøre: 0 kr. af de første 12.100
kr. og 45 pct. af resten. Er køretøjerne
ikke forsynet med sikkerhedspude
forhøjes den afgiftspligtige værdi med
7.450 kr. Er køretøjerne forsynet med én
sikkerhedspude forhøjes den
afgiftspligtige værdi med 3.725 kr.
For campingbiler der afgiftsberigtiges som
almindelig personbiler beregnes
tillæg/fradrag vedrørende
brændstoføkonomi som: For
benzindrevne campingbiler nedsættes
afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer,
bilen tilbagelægger ud over 16 km pr. liter
brændstof. For dieseldrevne campingbiler
nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver
kilometer, bilen tilbagelægger ud over 18
km pr. liter brændstof. For benzindrevne
campingbiler forhøjes afgiften med 1.000
kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger
mindre end 20 km pr. liter brændstof. For
dieseldrevne campingbiler forhøjes
afgiften med 1.000 kr. for hver kilometer,
bilen tilbagelægger mindre end 20 km pr.
liter brændstof.
Busser:
0 kr. af de første 12.100 kr. og 60 pct. af
resten.
Campingbiler:
Der betales registreringsafgift, som for
almindelige personbiler, men
værdigrundlaget er uden udgiften til
campingindretningen. Afgiften kan dog
mindst udgøre: 0 kr. af de første 12.100
kr. og 45 pct. af resten. Er køretøjerne
ikke forsynet med sikkerhedspude
forhøjes den afgiftspligtige værdi med
7.450 kr. Er køretøjerne forsynet med én
sikkerhedspude forhøjes den
afgiftspligtige værdi med 3.725 kr.
For campingbiler der afgiftsberigtiges som
almindelig personbiler beregnes
tillæg/fradrag vedrørende
brændstoføkonomi som: For
benzindrevne campingbiler nedsættes
afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer,
bilen tilbagelægger ud over 16 km pr. liter
brændstof. For dieseldrevne campingbiler
nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver
kilometer, bilen tilbagelægger ud over 18
km pr. liter brændstof. For benzindrevne
campingbiler forhøjes afgiften med 1.000
kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger
mindre end 20 km pr. liter brændstof. For
dieseldrevne campingbiler forhøjes
afgiften med 1.000 kr. for hver kilometer,
bilen tilbagelægger mindre end 20 km pr.
liter brændstof.
Busser:
0 kr. af de første 12.100 kr. og 60 pct. af
resten.
Afgiftsfri leveringsomkostninger
(§ 8, stk. 5)
Fastsat i bekendtgørelse nr. 1487 af
10/12/2018
Motorcykler, herunder motorcykler med
sidevogn samt kabinescootere
Beløbsgrænsen reguleres efter personskatte lovens
§ 20.
Grundbeløb i 2010-niveau:
960 kr.
(Afrundes opad til nærmeste hele 80 kr.)
1.120 kr. 1.120 kr.
Personbiler, herunder hyrevogne samt
varebiler berigtiget med afgift efter registre rings
afgifts lovens § 5, stk. 1
Beløbsgrænsen reguleres efter personskatte lovens
§ 20.
Grundbeløb i 2010-niveau:
2.000 kr.
(Afrundes opad til nærmeste hele 80 kr.)
2.240 kr. 2.320 kr.
Varebiler berigtiget med afgift efter registre rings
afgifts lovens § 5, stk. 2
Beløbsgrænsen reguleres efter personskatte lovens
§ 20.
Grundbeløb i 2010-niveau:
2.480 kr.
(Afrundes opad til nærmeste hele 80 kr.)
2.800 kr. 2.880 kr.
Nedsættelse af afgiften for miljøog
trafiksikkerhedsfremmende udstyrsgenstande (§
3, stk. 2)
1.000 kr. pr. selealarm, maks. 3 alarmer. 1.000 kr. pr. selealarm, maks. 3 alarmer.
Nedsættelse af afgiftspligtig værdi for
nye køretøjer (§ 8)
Motorcykler forsynet med blokerings fri
bremser
4.165 kr. 4.165 kr.
Biler forsynet med blokeringsfri bremser 0 kr. 0 kr.
Biler forsynet med sikkerheds puder, pr. pude for 3.-6. pude. 1.280 kr. 1.280 kr.
For nye personbiler, der er udstyret med
elektronisk stabilise ringsprogram (ESPsystem),
der kan bremse bilens fire hjul
individuelt med henblik på at stabilisere bilen,
nedsættes den afgiftsplig tige værdi med:
0 kr. 0 kr.
For nye personbiler med mindst 5 stjerner
efter EuroNCAP test for bilens sikkerhed ved
kollision
8.000 kr. 8.000 kr.
Mindste avance (§ 9) 9,0 pct. 9,0 pct.
Sikkerhedsstillelse for registrerede virksomheder (§ 14) Mindst 500.000 kr. Mindst 500.000 kr.

 

 

Afgiftssatser20192020
Indførsel til Danmark af brugte køretøjer
  Afgiften fastsættes på samme måde som for nye biler og motorcykler. Beskatningsgrundlaget, beløbsgrænser og beløb nedsættes med samme procentdele, som bilens eller motorcyklens værdi er faldet på det danske marked.
Udførsel til Danmark af brugte køretøjer
  Udbetalingen fastsættes på samme måde som registreringsafgiften for brugte indførte biler og motorcykler. Beløbet fratrækkes 15 pct. eller mindst 8.500 kr.

Se også SKATs hjemmeside om import af bil og MC (åbner i nyt vindue)

 

Afgiftssatser2019 og 2020
Køretøjer med tilladelse til delvis betaling af registreringsafgift
Udenlandske firmabiler, der i det væsentlige anvendes varigt i Danmark og registreringspligtige biler mv., der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet For biler, der er mellem 0 og 3 måneder er afgiften 2 pct. af den beregnede registreringsafgift. For de efterfølgende 33 måneder er afgiften 1 pct., og for biler, der er ældre end 36 måneder er afgiften ½ pct. pr. påbegyndt måned. Ved betaling tillægges endvidere en forrentning af den del af den beregnede registreringsafgift, der resterer efter betaling. Forrentningen sker med den af Danmarks Statistik på tidspunktet for afgiftsberegningen senest offentliggjorte gennemsnitlige udlånsrente fra pengeinstitutter til ikke-finansielle selskaber, der foreligger pr. 1. januar, henholdsvis pr. 1. juli. Ved betaling første gang betales desuden et depositum svarende til første kvartals afgift, og rente til dækning af eventuelle restancer vedrørende registreringsforholdet.
Andre udenlandske firmabiler Afgiftsfri
Leasingbiler (både udenlandske og danske) Afgiften af leasingbiler beregnes på samme måde, som for udenlandske firmabiler mv., der i væsentlighed anvendes varigt i Danmark. For leasingbiler gælder dog, at leasegiver betaler registreringsafgift og rente for hele leasingkontraktens længde, når bilen indtræder i ordningen.

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Motorstyrelsen, tlf.: 72 22 15 15