Skatteministeriet
19. juni 2018

Pvc-afgiftsloven (loven er ophævet)

Afgiftssatser i Pvc-afgiftsloven (loven er ophævet)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Pvc-afgiftsloven (loven er ophævet)

Lovbekendtgørelse om afgift af polyvinylklorid og ftalater (Pvc-afgift)

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.17 Pvc og ftalater (åbner i nyt vindue)

PVC-afgiftsloven er ophævet fra og med 1. januar 2019

Afgift og afgiftsgrundlag
Der skal svares afgift af visse varer af pvc og eventuelt med et indhold af ftalater. Ved den seneste ændring af loven blev varer af hård pvc fritaget for afgift.
Endvidere blev loven ændret, således at afgiftsgrundlaget ikke længere afgrænses ved henvisninger til EU's nomenklatur, men alene ved beskrivelse af det afgiftspligtige varerområde.

Afgiftsgrundlaget er vægten af pvc plus evt. ftalater.
Der er dog undtagelser for:
- visse gulv- og vægbeklædninger og korkfliser, hvor afgiftsgrundlaget er varens nettovægt,
- presenninger, hvor afgiftsgrundlaget er varens overfladeareal, og
- de omfattede kontorartikler, hvor afgiftsgrundlaget er antallet af varer.

Afgiftssatserne er beregnet ud fra det forventede indhold af pvc og ftalater samt en afgift på 2 kr. pr. kg pvc og 7 kr. pr. kg ftalater.

 

Afgiftssatser20182019
Varer indeholdende blød pvc Afgift ved indhold af ftalater Reduceret afgift ved anden blødgører end ftalater Afgift ved indhold af ftalater Reduceret afgift ved anden blødgører end ftalater
Bløde rør og slanger 3,50 kr./kg 1,40 kr./kg 3,50 kr./kg 1,40 kr./kg
Gulv- og vægbelægninger fremstillet af støttemateriale, imprægneret, overtrukket eller lamineret med pvc 0,30 kr./kg 0,16 kr./kg 0,30 kr./kg 0,16 kr./kg
Anden gulvbelægningsmateriale, vægbeklædning og loftsbeklædning 3,00 kr./kg 1,60 kr./kg 3,00 kr./kg 1,60 kr./kg
Korkfliser 0,30 kr./kg 0,16 kr./kg 0,30 kr./kg 0,16 kr./kg
Tape og selvklæbende folier blødgjorte 3,50 kr./kg 1,40 kr./kg 3,50 kr./kg 1,40 kr./kg
Tape, ikke-blødgjort - 2,00 kr./kg - 2,00 kr./kg
Tagfolier, blødgjorte 3,50 kr./kg 1,40 kr./kg 3,50 kr./kg 1,40 kr./kg
Membranfolier, blødgjorte 3,50 kr./kg 1,40 kr./kg 3,50 kr./kg 1,40 kr./kg
Tagplader, blødgjorte 3,50 kr./kg 1,40 kr./kg 3,50 kr./kg 1,40 kr./kg
Ovenlysvinduer, blødgjorte 3,50 kr./kg 1,40 kr./kg 3,50 kr./kg 1,40 kr./kg
Charteks og plastlommer 0,05 kr./stk 0,02 kr./stk 0,05 kr./stk 0,02 kr./stk
Tidsskriftskassetter 0,33 kr./stk 0,13 kr./stk 0,33 kr./stk 0,13 kr./stk
Ringbind og brevordnere 0,28 kr./stk 0,11 kr./stk 0,28 kr./stk 0,11 kr./stk
Handsker 3,60 kr./kg 1,08 kr./kg 3,60 kr./kg 1,08 kr./kg
Forklæder 3,60 kr./kg 1,08 kr./kg 3,60 kr./kg 1,08 kr./kg
Beskyttelsesdragter 3,60 kr./kg 1,08 kr./kg 3,60 kr./kg 1,08 kr./kg
Regntøj 3,60 kr./kg 1,08 kr./kg 3,60 kr./kg 1,08 kr./kg
Presenninger 1,70 kr./m2 0,42 kr./m2 1,70 kr./m2 0,42 kr./m2
Dækketøj, gardiner, rullegardiner, forhæng og gardinkapper 0,60 kr./kg 0,32 kr./kg 0,60 kr./kg 0,32 kr./kg
Kabler og ledninger 2,48 kr./kg 0,91 kr./kg 2,48 kr./kg 0,91 kr./kg
Tagrender, stålplader og nedløbsrør 0,25 kr./kg 0,10 kr./kg 0,25 kr./kg 0,10 kr./kg

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18