Skatteministeriet
1. oktober 2018

Pokerloven

Beløbsgrænser i lov om offentlig hasardspil i turneringsform.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Pokerloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning afsnit J.A.15. Offentlig hasardspil i turneringsform (åbner i nyt vindue)

Beløbsgrænser20192020
For at opnå bevilling må gæld til det offentlige ikke overstige
(§ 7, stk. 1, nr. 4)
Reguleres ikke 50.000 kr. 50.000 kr.
Bevilling kan tilbagekaldes, hvis gæld til det offentlige overstiger
(§ 10, stk. 1, nr. 1)
Reguleres ikke 100.000 kr. 100.000 kr.
Maksimalt beløb pr. person der må opkræves for deltagelse i en offentlig hasardspilsturnering
(§ 17, stk. 1)
Reguleres ikke 300 kr. 300 kr.
Turneringspuljen for en enkelt offentlig hasardspilsturnering må som hovedregel ikke overstige
(§ 18, stk. 2 og 3)
Reguleres ikke 15.000 kr. 15.000 kr.