Skatteministeriet
9. september 2018

Personskatteloven

Satser og beløbsgrænser i personskatteloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Personskatteloven

Lovbekendtgørelse nr. 1163 af 8. oktober 2015 om indkomstskat for personer mv. (personskatteloven)

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Af nedenstående oversigt fremgår beløbsgrænserne for 2018 og 2019. Har du brug for ældre beløbsgrænser henvises til: Beløbsgrænser for tidligere år

Beløbsgrænser20182019
Topskattegrænse
(§ 7, stk. 2)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau
456.000 kr.
459.200 kr.


498.900 kr.
-


-
513.400 kr.
Bundfradrag for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag (§ 7, stk. 1)
- ugifte
- ægtepar (2 x bundfradrag for ugifte)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 40.000 kr.


43.800 kr.
87.600 kr.


44.800 kr.
89.600 kr.
Udligningsskattegrænse  (§ 7 a, stk. 4)
(Udligningsskatten er reelt afskaffet fra og med 2018, da satsen er 0 pct.)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 362.800 kr.

397.000 kr.
405.700 kr.
Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat  (§ 7 a, stk. 6)
(Udligningsskatten er reelt afskaffet fra og med 2018, da satsen er 0 pct.)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 121.000 kr.
132.400 kr. 135.300 kr.
Progressionsgrænse for beskatning af aktieindkomst (§ 8 a, stk 1 og 2)
- progressionsgrænse
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 48.300 kr.
52.900 kr. 54.000 kr.
Personfradrag for alle fyldt 18 år
(§ 10, stk. 1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 42.000 kr.

46.000 kr.
47.000 kr.
Personfradrag for børn og unge under 18 år
(§ 10, stk. 2)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 31.500 kr.
34.500 kr. 35.300 kr.
Beløbsgrænse for kompensation for reduktion af skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst
(§ 11, stk. 1)
Reguleres ikke 50.000 kr. 50.000 kr.
Kompensationsordningen (§ 26, stk. 2)

Bundfradrag ved beregning af bundskat. Personer fyldt 18 år (nr. 1)
Bundfradrag ved beregning af bundskat. Personer under 18 år (nr. 1)
Bundfradrag ved beregning af mellemskat (nr. 2)
Bundfradrag ved beregning af topskat (nr. 3)
Maks. beskæftigelsesfradrag (nr. 5)
Personfradragskompensation (nr. 6)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:

44.800 kr.
33.600 kr.
362.800 kr.
362.800 kr.
14.200 kr.
1.900 kr.49.100 kr.
 36.800 kr.
397.000 kr.
397.000 kr.
15.600 kr.
2.100 kr.

 

 50.100 kr.
37.600 kr.
405.700 kr.
405.700 kr.
15.900 kr.
2.200 kr.

Af nedenstående oversigt fremgår skattesatserne for 2017 og 2018. Har du brug for ældre satser henvises til: Skattesatser for tidligere år

Skattesatser mv.20182019
Bundskatteprocent (§ 6, stk. 2)
Bundskatten forhøjes til 12,16 pct. i 2019, til 12,17 pct. for indkomstårene 2020 og 2021 og til 12,18 fra 2022 og efterfølgende indkomstår
11,13 pct. 12,16 pct.
Bundskatteprocent på Christiansø (§ 6, stk. 2)
Bundskatten forhøjes til 4,16 pct. i 2019, til 4,17 pct. for indkomstårene 2020 og 2021 og til 4,18 fra 2022 og efterfølgende indkomstår
4,13 pct. 4,16 pct.
Topskatteprocent
(§ 7, stk. 2)
15,0 pct. 15,0 pct.
Udligningsskat, (§ 7 a, stk. 4)
Udligningsskatten nedsættes med 1 pct.-point årligt og skulle være helt udfaset fra og med 2020. Som led i FL18-aftalen ophæves udligningsskatten dog fra og med 2018.
0,0 pct. 0,0 pct.
Sundhedsbidrag (§ 8)
Sundhedsbidraget nedsættes med 1 pct.-point årligt og er helt udfaset fra og med 2019
1,0 pct. 0,0 pct.
Skattesats for aktieindkomst (§ 8 a, stk. 1 og 2)
- laveste trin
- højeste trin

27 pct.
42 pct.

27 pct.
42 pct.
Skattesats for CFC-indkomst (§ 8 b, stk. 1) 22,0 pct. 22,0 pct.
Skatteprocent svarende til kommunal indkomstskat for begrænset skattepligtige (§ 8 c, stk. 1)
Se også skattesatser for begrænset skattepligtige
24 pct. -
Kompensationsprocent for reduktion af skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst
(§ 11, stk. 2)
7,0 pct. 8,0 pct.
Modregning af nedsættelsesbeløb ved nedsættelse af negativ skat af aktieindkomst
(§ 13 a, stk. 4)
40 pct. 40 pct.
Skråt skatteloft for personlig indkomst (§ 19, stk. 1)
Skatteloftet for personlig indkomst forhøjes til 52,06 pct. i 2020-2021 og til 52,07 pct. for indkomståret 2022 og efterfølgende indkomstår
52,02 pct. 52,05 pct.
Skråt skatteloft for positiv nettokapitalindkomst
(§ 19, stk. 2)
42,0 pct. 42,0 pct.
Basisreguleringsprocent ved § 20 regulering
(§ 20, stk. 1)
2,0 pct. 2,0 pct.
Beregnet reguleringstal efter § 20 109,4 111,8
Kompensationsordningen (§ 26, stk. 2)
Nedsættelse af bundskatten ved 2009-reformen. (nr. 1)
Mellemskat efter 2009-regler (nr. 2)
Topskat efter 2009-regler (nr. 3)
Nedsættelse af aktieindkomstskatten ved 2009-reformen. (nr. 4)
Beskæftigelsesfradrag efter 2009-regler (nr. 5)
Sundhedsbidrag ved beregning af skatteværdi af beskæftigelsesfradrag (nr. 5)
Kompensationsprocent (nr. 8)

1,5 pct.
6,0 pct.
15,0 pct.
1,0 pct.
4,25 pct.
8,0 pct.
6,0 pct.

1,5 pct.
6,0 pct.
15,0 pct.
1,0 pct.
4,25 pct.
8,0 pct.
7,0 pct.

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18