Skatteministeriet
19. december 2019

Pensionsafkastbeskatningsloven

Satser og beløbsgrænser i pensionsafkastbeskatningsloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Pensionsafkastbeskatningsloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Skattesatser mv.20192020
Skat af det skattepligtige afkast
(§ 2)
15,3 pct. 15,3 pct.
Forrentning af overskydende pensionsafkastskat
(§ 27, stk. 5, 4. pkt.)
Renten vedrørende overskydende skattebeløb for det indkomstår, som forrentningen vedrører, fastsættes en gang årligt og beregnes som den gennemsnitlige 3-måneders-CITA-renteswapreferencerente for alle bankdage fra og med den 1. september til og med den 30. november, der offentliggøres af NASDAQ OMX, i det foregående kalenderår afrundet til én decimal. Renten kan dog ikke overstige 5 pct.
Renten for skyldig pensionsafkastskat
(§ 27, stk. 5, 6. pkt.)
Renten vedrørende skyldige skattebeløb for det indkomstår, som forrentningen vedrører, fastsættes en gang årligt og beregnes som et simpelt gennemsnit af den af Danmarks Nationalbank opgjorte kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber i månederne juli, august og september i det foregående kalenderår afrundet til én decimal. Renten kan dog ikke overstige 10 pct.
SKATs meddelelse om rentesatser for 2019 (åbner i nyt vindue)
SKATs meddelelse om rentesatser for 2020 (åbner i nyt vindue)
-0,5 pct.2,7 pct.
-0,6 pct.2,5 pct.

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18