Skatteministeriet
29. december 2017

Opløsningsmiddelafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Opløsningsmiddelafgiftsloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.8 Klorerede opløsningsmidler (åbner i nyt vindue)

Afgiftssatser20192020
Tetraklorætylen 2,00 kr./kg. 2,00 kr./kg.
Triklorætylen 2,00 kr./kg. 2,00 kr./kg.
Diklormetan 2,00 kr./kg. 2,00 kr./kg.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18