Skatteministeriet
30. august 2019

Opkrævningsloven

Satser og beløbsgrænser i opkrævningsloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Opkrævningsloven

Lovbekendtgørelse om opkrævning af skatter og afgifter mv. (Opkrævningsloven)

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Beløbsgrænser20192020
Beløbsgrænser for betaling af skatter og afgifter senest ultimo måneden, som indkomsten vedrører.
Arbejdsmarkedsbidrag
Indeholdt A-skat
(§ 2, stk. 6)
Reguleres ikke 250.000 kr.
1.000.000 kr.
 
250.000 kr.
1.000.000 kr.
 
Afgift for foreløbig fastsættelse af skatte- og afgiftstilsvar
(§ 4, stk 2)
Reguleres ikke 800 kr. 800 kr.
Krav om digital betaling ved privates køb af ydelser over beløbsgrænsen
(§ 10a)
Reguleres ikke 10.000 kr. 10.000 kr.
Grænse for restance som betingelse for krav om sikkerhedsstillelse
(§ 11, stk. 1, nr. 1)
Reguleres ikke 50.000 kr. 50.000 kr.
Grænse for optagelse i SKATs træsko-register
(§ 11, stk. 2)
Reguleres ikke 50.000 kr. 50.000 kr.
Mindstebeløb vedr. tilbagebetaling af skatter og afgifter
(§ 16 c, stk. 5)
Reguleres ikke 200 kr. 200 kr.

 

Procentsatser20192020
Tillægsprocentsats
(§ 7, stk. 1)
0,7 pct. 0,7 pct.
Beregnet basisrente
Renten beregnes på grundlag af et simpelt gennemsnit af den af Danmarks Nationalbank opgjorte kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber i månederne juli, august og september i det foregående kalenderår
(§ 7, stk. 2)
SKM-meddelelse om rentesatsen for 2018 og SKM-meddelelse om rentesatsen for 2019 (åbner i nyt vindue)
0,0 pct. Fastlægges senere

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18