Skatteministeriet
3. september 2019

Opkrævnings- og inddrivelsesloven

Satser i lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Opkrævnings- og inddrivelsesloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Loven indeholder ingen satser eller beløbsgrænser.

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Gældsstyrelsen, tlf.: 72 22 18 18