Skatteministeriet
10. september 2018

Opkrævnings- og inddrivelsesloven

Satser i opkrævnings- og inddrivelsesloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Opkrævnings- og inddrivelsesloven

Lovbekendtgørelse om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Skattesatser mv.
Opkrævnings- og inddrivelsesloven indeholder ingen satser eller beløbsgrænser, men fastlægger hvilke opgaver, der skal varetages af de offentlige opkrævningsmyndigheder og restanceinddrivelsesmyndigheden.    

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Gældsstyrelsen, tlf.: 72 22 18 18