Skatteministeriet
11. oktober 2018

Øl- og vinafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i øl- og vinafgiftsloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Øl- og vinafgiftsloven

Lovbekendtgørelse nr. 289 af 23. marts 2017 om afgift af øl, vin og frugtvin m.m.

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning afsnit E:A:3.2. Vin mv. og E.A.3.3. Øl mv. (åbner i nyt vindue)

Afgiftssatser for øl20182019
Ølafgift, pr. liter 100 pct. ren alkohol1)2) 56,02 kr./l 56,02 kr./l

1) Øl med et etanolindhold på under 2,8 pct. vol. er fritaget for afgift.
2) Afgiften beregnes fra og med 1. oktober 2004 efter en glidende alkoholskala ud fra øllets indhold af 100 pct. ren alkohol (ethanolindholdet).
Eksempel på beregning af ølafgiften af en 33 cl's 4,6 pct. vol. øl:
0,33 liter x (4,6 pct. vol.)/100 x 56,02 kr. pr. liter ren alkohol = 85,04 øre ekskl. moms).

Afgiftssatser for vin20182019
Vin og frugtvin - KN-kode 2204 til 2206
Etanolindhold på over 1,2 pct. vol., men ikke over 6 pct. vol. 5,34 kr./l 5,34 kr./l
Etanolindhold på over 6 pct. vol., men ikke over 15 pct. vol. (bordvin) 11,61 kr./l 11,61 kr./l
Etanolindhold på over 15 pct. vol., men ikke over 22 pct. vol. (hedvin)1) 15,55 kr./l 15,55 kr./l

1) Varer over 22 pct. vol. henhører under spiritusafgiftsloven

Tillægsafgiftssatser for mousserende vin og frugtvin120182019
Varer omfattet af KN-kode 2204 til 2206, og som har et overtryk på mindst 3 bar ved 20o, opkræves en tillægsafgift (mousserende vine og champagne) 3,35 kr./l 3,35 kr./l

1) Tillægsafgifterne lægges oven i vinafgiften.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18