Skatteministeriet
29. december 2017

Narkotikaprækursorerloven

Satser i narkotikaprækursorerloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Narkotikaprækursorerloven

Lovbekendtgørelse om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om narkotikaprækursorer

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Afgiftssatser mv.
Narkotikaprækursorerloven indeholder ingen satser.
Loven indeholder en bemyndigelsesbestemmelse til skatteministeren om at fastlægge de nærmere regler for at opfylde bestemmelserne på området.
     

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18