Skatteministeriet
29. december 2017

Motoransvarsforsikringsafgiftsloven

Forsikringsafgifter Afgiftssatser i lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v. (motoransvarsforsikringsafgiftsloven)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Motoransvarsforsikringsafgiftsloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.6.3. Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer (åbner i nyt vindue)

(Der opkræves afgift af ansvarsforsikringer for køretøjer, der er registreringspligtige efter færdselslovens regler (dog undtagen last- og varebiler, der med tilladelse efter lov om godskørsel anvendes til godskørsel for fremmed regning) samt for knallerter)

Afgiftssatser20192020
Busser, der alene udfører turist- og bestillingskørsel med tilladelse efter lov om buskørsel 34,4 pct. af forsikringspræmien 34,4 pct. af forsikringspræmien
Knallerter samt trehjulede eldrevne motorcykler 230 kr./år 230 kr./år
Øvrige motorkøretøjer omfattet af loven 42,9 pct. af forsikringspræmien 42,9 pct. af forsikringspræmien

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18