Skatteministeriet
21. juni 2018

Mineralolieafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Mineralolieafgiftsloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.1. Mineralolieprodukter (åbner i nyt vindue)

Fra 2016 indekseres energiafgifterne og udligningsafgiften med udviklingen i nettoprisindekset. Læs mere herom på siden: Indeksering af energiafgifter og udligningsafgift.

AfgiftssatserGrundbeløb i
2015-niveau
20192020
  Dagtem­peratur Temperatur
på 15oC
Dagtem­peratur Temperatur
på 15oC
Dagtem­peratur Temperatur
på 15oC
Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof øre/l 299,7 297,9 309,0 307,1 312,0 310,1
Anden gas- og dieselolie øre/l 195,5 194,3 201,6 200,3 203,5 202,3
Let dieselolie øre/l 288,1 286,4 297,0 295,3 299,9 298,1
Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.) øre/l 267,4 265,8 275,7 274,0 278,4 276,7
Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.) øre/l 267,4 265,8 275,7 274,0 278,4 276,7
Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.) øre/l 266,0 264,5 274,2 272,7 276,9 275,3
Fuelolie øre/kg 221,5 - 228,4 - 230,6 -
Fyringstjære øre/kg 199,4 - 205,6 - 207,6 -
Petroleum, der anvendes som motorbrændstof øre/l 299,7 297,9 309,0 307,1 312,0 310,1
Anden petroleum øre/l 195,5 194,3 201,6 200,3 203,5 202,3
Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g./l.) øre/l 495,9 491,7 511,3 506,9 516,2 511,9
Blyfri benzin (blyindhold højest 0,013 g./l.) øre/l 420,9 417,4 433,9 430,3 438,2 434,5
Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g/l.) øre/l 413,7 410,4 426,5 423,1 430,7 427,2
Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g/l.) øre/l 406,0 402,7 - - 422,6 419,2
Autogas (LPG) øre/l 181,4 - 187,0 - 188,8 -
Anden flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof øre/kg 333,5 - 343,8 - 347,2 -
Anden flaskegas (LPG) og gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas) øre/kg 250,7 - 258,5 - 261,0 -
Karburatorvæske øre/l 469,4 465,5 484,0 479,9 488,6 484,6
Smøreolie o.l. øre/l 195,5 194,3 201,6 200,3 203,5 202,3
Benzinækvivalenter kr./GJ 128,1 - 132,1 - 133,4 -
Dieselækvivalenter kr./GJ 74,6 - 76,9 - 77,7 -
Bioolier mv. kr./GJ 54,5 - 56,2 - 56,7 -
øre/l 195,5 - 201,6 - 203,5 -
Metanol kr./GJ 54,5 - 56,2 - 56,7  
øre/l 86,0 - 88,7 - 89,5 -
Metanol, der anvendes til fremstilling af elektricitet i brændselsceller i motorkøretøjer* øre/l 117,7 - 121,3 - 122,5 -
Overskudsvarme (§ 9, stk. 13 og 14 og §§ 11b, 11c, 11d)        
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme kr./GJ 54,5 56,2 56,7
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk kr./GJ 45,4 46,8 47,3
Overskudsvarme (§ 11, stk. 9)  
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme kr./GJ 50,0 51,6 52,1
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk kr./GJ 41,7 43,0 43,4
   
Grænser for tilbagebetaling vedr. elpatroner (§ 9, stk. 4, § 9a, stk. 1) kr./GJ 45,4 46,8 47,3

*) Der ses bort fra iblandet vand. 
Anm.: Bioolier mv. omfatter bioolier mv, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg eller anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker. Metanol omfatter metanol som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg eller anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker.

Momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel få tilbagebetalt afgiften af de af virksomheden forbrugte afgiftspligtige varer bortset fra 4,5 kr. pr. GJ. Tilbagebetalingen kan som udgangspunkt ikke finde sted for afgiftspligtige varer, som forbruges til rumvarme mv. og motorbrændstof.

Se også SKATs juridiske vejledning afsnit E.A.4.6. Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift (åbner i nyt vindue)

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18