Skatteministeriet
11. oktober 2018

Lønsumsafgiftsloven

Lønsumsafgift Afgiftssatser i lov om afgift af lønsum m.v.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Lønsumsafgiftsloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning afsnit D.B. Lønsumsafgift (åbner i nyt vindue)

Afgiftssatser20192020
Finansielle virksomheder
Lønsumsafgiftssatsen forhøjes til 15,2 pct. i 2020 og udgør 15,3 pct. for 2021 og efterfølgende år.
15,0 pct af lønsummen 15,2 pct af lønsummen
Lotterier, turistkontorer, organisationer og foreninger 6,37 pct. af lønsummen 6,37 pct. af lønsummen
Udgivere eller importører af aviser 3,54 pct. af værdien af avissalget 3,54 pct. af værdien af avissalget
Øvrige lønsumsafgiftspligtige virksomheder 4,12 pct. af virksomhedens lønsum med tillæg af overskud eller fradrag for underskud af selvstændig virksomhed 4,12 pct. af virksomhedens lønsum med tillæg af overskud eller fradrag for underskud af selvstændig virksomhed
Offentlig virksomheder, der ikke omfattes af § 4, stk. 1 6,37 pct. af lønsummen 6,37 pct. af lønsummen

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18