Skatteministeriet
14. september 2018

Lønindeholdelsesregisterloven

Satser i lønindeholdelsesregisterloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Lønindeholdelsesregisterloven

Lovbekendtgørelse om Det Fælles Lønindeholdelsesregister (Lønindeholdelsesregisterloven)

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Skattesatser mv.
Lønindeholdelsesregisterloven indeholder ingen satser eller beløbsgrænser, men angiver alene regler for den administrative varetagelse af området.    

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18