Skatteministeriet
29. december 2017

Lastbilstilskudsloven

Satser og beløbsgrænser i lastbilstilskudsloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Lastbilstilskudsloven

Lov nr. nr 1302 af 20. december 2000 om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler

Link til loven og evt. ændringslove mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

I henhold til lovens bestemmelser gives der tilskud til miljøvenlige lastbiler, der mindst opfylder EU's grænseværdier. Ordningen anvendes stort set ikke mere, da nye lastbiler i dag som standard overholder de miljømæssige grænseværdier.

Satser og beløbsgrænser
Tilskud til miljøvenlige lastbiler
(§ 3)
10.000 kr.  

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Motorstyrelsen, tlf.: 72 22 15 15