Skatteministeriet
30. august 2019

Kulbrinteskatteloven

Erhvervsbeskatning Satser i lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Kulbrinteskatteloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Satser mv.20192020
Kapital- og stemmeandel der skal ejes for at blive omfattet af armslængde-afregning
(§ 6 A, stk. 2)
50 pct. 50 pct.
Indkomstskat ved tilknyttet virksomhed for personer, der ikke er skattepligtige til Danmark efter skattelovgivningens almindelige regler
(§ 21, stk. 1)
22,0 pct. 22,0 pct.
Indkomstskat ved kulbrinteindvinding for personer
- selskabsskat og tillægsselskabsskat
- kulbrinteskat
(§ 21, stk. 3)
25 pct.
52 pct.
 
25 pct.
52 pct.
 
Bruttoskat af indkomst ved kulbrinteindvinding for personer der ikke er skattepligtige til Danmark, og som er ansat af arbejdsgivere uden hjemting her i landet.
(§ 21, stk. 2)
30 pct.
 
30 pct.
 
Kulbrinteskattesats
(§ 20 B, stk. 3)
52 pct. 52 pct.
Kulbrintefradrag
(§ 20 C, stk. 1 og 2)
5 pct. 5 pct.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18