Skatteministeriet
30. august 2019

Konkursskatteloven

Satser og beløbsgrænser i konkursskatteloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Konkursskatteloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Beløbsgrænser20192020
Fradrag i konkursindkomst, selskaber
(§ 3, stk. 2)
Reguleres ikke 100.000 kr. 100.000 kr.
Fradrag i konkursindkomst, personer
(§ 11, stk. 5)
Reguleres ikke 100.000 kr. 100.000 kr.
Fradrag i konkursindkomst, insolvente dødsboer
(§ 13 E, stk. 5)
Reguleres ikke 100.000 kr. 100.000 kr.
Beløbsgrænse for skønnet konkursindkomst, der medfører skattepligt
(§ 14)
Reguleres ikke 100.000 kr. 100.000 kr.

 

Skattesatser mv.20192020
Skattesatsen for konkursindkomst
- for selskaber
- for fysiske personer (§ 11, stk. 5)
- for insolvente dødsboer (§ 13 E, stk. 5)

22 pct.
45 pct.
45 pct.

22 pct.
45 pct.
45 pct.
Andel af aktieindkomst der medregnes til konkursindkomst
(§ 11, stk. 2)
70 pct. 70 pct.
Andel af negativ aktieindkomst der medtages i konkursindkomsten, men som ikke kan fradrages hos skyldneren
(§ 12 A, stk. 3)
70 pct. 70 pct.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18