Skatteministeriet
18. december 2018

Kompensationsloven (Grøn check)

Satser og beløbsgrænser i grøn checkloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Kompensationsloven (Grøn check)

Lovbekendtgørelse om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Beløbsgrænser20182019
Skattefri kompensation til alle fyldt 18 (§ 1, stk. 1)
Ikke-pensionister:
Pensionister:
(Nedsættes til 875 kr. i 2020 og følgende år)
Reguleres ikke  
765 kr.

930 kr.

525 kr.

900 kr.
Supplerende skattefri kompensation til børn/unge under 18 år (§ 1, stk. 2).
Ikke-pensionister:
Pensionister:
(Nedsættes til 200 kr. i 2020 og følgende år)
Reguleres ikke  
 
175 kr.

215 kr.
 
  
120 kr.

210 kr.
Maks. supplerende skattefri kompensation til børn/unge under 18 år (§ 1, stk. 2).
Ikke-pensionister:
Pensionister:
(Nedsættes til 400 kr. i 2020 og følgende år)
Reguleres ikke  
 
350 kr.

430 kr.

  
240 kr.

420 kr.
Tillæg til skattefri kompensation til alle fyldt 18 år med lave indkomster
(§ 1, stk. 4)
Reguleres ikke 280 kr. 280 kr.
Bundfradrag for aftrapning af den skattefri kompensation
(§ 2, stk. 1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 362.800 kr.
397.000 kr. 405.700 kr.
Tillæg til bundfradrag ved aftrapning af den supplerende kompensation (§ 2, stk. 2)
Ikke-pensionister:
Pensionister:
(Nedsættes til 11.667 kr. i 2020 og følgende år)
Reguleres ikke  
 
10.200 kr.

12.400 kr.


7.000 kr.

12.000 kr.
Indkomstgrænse for tillæg til skattefri kompensation
(§ 2, stk. 3)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 212.000 kr.
232.000 kr. 237.100 kr.

 

Satser mv.20182019
Aftrapningsprocent for den skattefri kompensation
(§ 2, stk. 1)
7,5 pct. 7,5 pct.
Aftrapningsprocent for den supplerende skattefri kompensation
(§ 2, stk. 2)
7,5 pct. 7,5 pct.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18