Skatteministeriet
9. september 2018

Kommuneskatteloven

Satser og beløbsgrænser i kommuneskatteloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Kommuneskatteloven

Lovbekendtgørelse om kommunal indkomstskat (Kommuneskatteloven)

Link til lovbekendtgørelsen og evt. ændringslove mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Lov om kommunal indkomstskat er ved kongelig resolution af 28. juni 2015 blevet ressortomlagt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til Skatteministeriet.

Beløbsgrænser20182019
Bundgrænse ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat
(§ 10, stk. 3)
(oprundes til hele 1.000 kr.)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb 46.000 kr. (2010)
51.000 kr. 52.000 kr.
Mindstebeløb for afregning ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat
(§ 11, stk. 3)
(oprundes til hele 1.000 kr.)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb 6.000 kr. (2010)
7.000 kr. 7.000 kr.

 

Skattesatser mv.20182019
Kommunal udskrivningsprocent
(§ 6)
Link til skatteprocenter for alle landets kommuner
(åbner i nyt vindue)
Fremskrivningsprocent for kommunernes statsgaranterede udskrivningsgrundlag på basis af udskrivningsgrundlaget 3 år forud for indkomståret, jf. aktstykke nr. 148 (2017-18) af 21. juni 2018 fra Finansministeriet.
(§ 7, stk. 4)
10,5 pct. 11,1 pct.
Bundgrænse for beregning af tillæg af efterreguleringsbeløb
(§ 16, stk. 3)
3 pct. 3 pct.
Tillæg til efterregulering af summen af månedlige beløb, der overstiger 3 pct., udgør 3 gange Nationalbankens diskonto pr. 1. juli året forud for kalenderåret
(§ 16, stk. 3)
0 pct. 0 pct.